Avdelningen för produkt- och produktionsutveckling

För att kunna öka konkurrenskraften krävs kontinuerlig utveckling av produkter och tjänster. Marknaden ställer allt högre krav på snabba utvecklingstider samtidigt som kvalitén på produkterna och tjänsterna måste förbättras och negativa ekologiska effekter minskas. För att kunna möta dessa behov krävs forskning och utbildning avseende produktframtagning vilket är fokus för vår avdelning. I avdelningen ingår de två forskningsämnena Datorstödd maskinkonstruktion samt Produktionsutveckling. Forskningsverksamheten inom dessa två ämnen är komplementära och bidrar tillsammans till lösningar för framtidens produktframtagning. Forskningen inom avdelningen är behovsstyrd vilket har medfört att vi kan hantera multidisciplinära frågeställningar både med teoretiska och praktiska utmaningar.

Våra utbildningar ligger i linje med avdelningens forskning och berör områden som produktutveckling, produktionsutveckling, tillverkningsteknik, CAD, CAM, Dynamik, Hydraulik och Automatisering. I kursen SIRIUS-Kreativ produktframtagning sammanfogas de båda forskningsämnenas kärnfrågeställningar produktutveckling och produktionsutveckling. Här får studenter, på uppdrag av industriföretag, genomföra produktframtagningsprojekt under tre läsperioder. Förutom att studenterna på ett unikt sätt lär sig produktframtagning har kursen genom åren resulterat i patent och mängder av lösningar som finns implementerade på kommersiella produkter idag.

Sidansvarig och kontakt: Ted Karlsson

Publicerad: 16 maj 2011

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017