Toppbilden för kontakt

Avdelningschef

Magnus Karlberg

Karlberg, Magnus - Professor, Avdelningschef, Föreståndare Fastelaboratoriet

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492418

Kontakta oss på Produkt- & produktionsutveckling

Jan-Olov Aidanpää

Aidanpää, Jan-Olov - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492531

Benti, Gudeta - Doktorand

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493497
Lars Bohnsack

Bohnsack, Lars - Ekonom

Organisation: VSS TVM, Produkt- och produktionsutveckling, Strömningslära och experimentell mekanik, VSS TVM Projektekonomer, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491462
Rum: E116 - Luleå»

Brandau, Benedikt - Doktorand

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Frank Brückner

Brückner, Frank - Adjungerad professor

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Adrien Da Silva

Da Silva, Adrien - Doktorand

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491804
Tatiana Fedina

Fedina, Tatiana - Doktorand

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493451
Rum: E210 - Luleå»
Jan Frostevarg

Frostevarg, Jan - Universitetslektor

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491675
Rum: E211 - Luleå»

Gustavsson, Rolf - Adjungerad professor

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Hauser, Tobias - Doktorand

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Torbjörn Ilar

Ilar, Torbjörn - Universitetslektor

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491679

Jeppsson, Peter - Universitetslektor, Föreståndare CASTT

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492275
Alexander Kaplan

Kaplan, Alexander - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491733
Magnus Karlberg

Karlberg, Magnus - Professor, Avdelningschef, Föreståndare Fastelaboratoriet

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492418

Latif, Saira - Doktorand

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493550

Lehto, Mattias - Doktorand

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493966

Li, Songyu - Doktorand

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492884
Håkan Lideskog

Lideskog, Håkan - Universitetslektor

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492027
Torbjörn Lindbäck

Lindbäck, Torbjörn - Universitetslektor

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493525
Mats Näsström

Näsström, Mats - Biträdande professor

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491241
Himani Näsström

Näsström, Himani - Doktorand

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493913
Rickard Olsson

Olsson, Rickard - Industridoktorand

Organisation: Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Palmblad, Marie-Louise - Institutionsadministratör

Organisation: VSS TVM, Produkt- och produktionsutveckling, VSS Administrativt Verksamhetsstöd, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493307
Rum: E117 - Luleå»
John Powell

Powell, John - Adjungerad professor, Adjungerad professor

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Stephanie Robertson

Robertson, Stephanie - Doktorand

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493644
Rum: E213 - Luleå»

Rondon, David - Doktorand

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491933
Handika Sandra Dewi

Sandra Dewi, Handika - Doktorand

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493151
Tore Silver

Silver, Tore - Forskningsingenjör

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491676
Rum: E210 - Luleå»
Jesper Sundqvist

Sundqvist, Jesper - Universitetslektor

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492596
Jörg Volpp

Volpp, Jörg - Biträdande universitetslektor

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493969
Rum: E213 - Luleå»