Hoppa till innehållet

Experimentstudion

Experimentstudion är ett effektivt verktyg för virtuell produktutveckling och såväl för distribuerat som lokalt arbete.

Experimentstudion består av tre rum. Ett stort, loungeliknande rum byggt för att forskarna skall kunna studera informell kommunikation, det vill säga vad som händer före och efter ett formellt möte.
Vid en bardisk finns till exempel en skärm där man med en speciell teknik försöker återskapa ögonkontakt mellan människor.

De två mindre rummen är flexibla och kan byggas om efter behov och önskemål. Den inbyggda tekniken är i huvudsak inte synlig. Här kan forskarna simulera geografiska avstånd och från en glasveranda studera vad som händer i grupper som kommunicerar med varandra över hela jordklotet.