Toppbilden för kontakt

Avdelningschef

Staffan Lundström

Lundström, Staffan - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492392
Rum: E802 - Luleå»

Kontakta oss på Strömningslära och experimentell mekanik

Ämnesföreträdare

Staffan Lundström

Lundström, Staffan - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492392
Rum: E802 - Luleå»
Mikael Sjödahl

Sjödahl, Mikael - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491220
Rum: E801 - Luleå»

Professor

Michel Cervantes

Cervantes, Michel - Professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493014
Rum: E804 - Luleå»

Gustavsson, Håkan - Professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E817 - null»
Kerstin Ramser

Ramser, Kerstin - Professor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491648
Lars-Göran Westerberg

Westerberg, Lars-Göran - Professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491268
Rum: E815 - Luleå»

Adjungerad professor

Andreasson, Patrik - Adjungerad professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E854 - Luleå»

Engström, Fredrik - Adjungerad professor, adjungerad professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Jon Summers, - Adjungerad professor

Biträdande professor

Johan Casselgren

Casselgren, Johan - Biträdande professor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491409
Rum: E832 - Luleå»
Gunnar Hellström

Hellström, Gunnar - Biträdande professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491045
Rum: E813 - Luleå»

Universitetslektor

Fredrik Forsberg

Forsberg, Fredrik - Universitetslektor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493085
Rum: E833 - Luleå»
Per Gren

Gren, Per - Universitetslektor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491076
E-post: Per.Gren@ltu.se
Rum: E807 - Luleå»
Anna-Lena Ljung

Ljung, Anna-Lena - Universitetslektor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491320
Rum: E814 - Luleå»
Erik Olsson

Olsson, Erik - Universitetslektor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493086
Rum: E812 - Luleå»

Biträdande universitetslektor

Per Bergström

Bergström, Per - Biträdande universitetslektor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492525

Forskare

Anders Andersson

Andersson, Anders - Forskare

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492065
Rum: E834 - Luleå»

Baidar, Binaya - Forskare

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493895
Rum: E803 - Luleå»
Ida Jansson

Jansson, Ida - Forskare

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Karlsson, Linn - Forskare

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493041
Rum: E806 - Luleå»
Sofia Larsson

Larsson, Sofia - Forskare

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492421
Rum: E806 - Luleå»
Arash Soltani Dehkharqani

Soltani Dehkharqani, Arash - Forskare

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493404
Rum: E803 - Luleå»
Johan Öhman

Öhman, Johan - Forskare

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493523
Rum: E811 - Luleå»

Post doktor

Robin Andersson

Andersson, Robin - Post doktor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492956

Fallahjoybari, Nima - Post doktor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Fallahjoybari, Nima - Post doktor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Hamedi, Naser - Postdok

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Lu, Jingang - Post doktor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492963
Joel Sundström

Sundström, Joel - Post doktor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491627
Rum: E815 - Luleå»

Doktorand

Alnersson, Gustaf - Doktorand

Organisation: Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Alnersson, Gustaf - Doktorand

Organisation: Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Bahaloohoreh, Hassan - Doktorand, Doktorand

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492595
Rum: e811 - Luleå»

Barestrand, Henrik - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491077
Rum: E818 - Luleå»
Sayeed Bin Asad

Bin Asad, Sayeed - Doktorand

Organisation: Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E816 - Luleå»
Anton Burman

Burman, Anton - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491458
Rum: E809 - Luleå»

Eriksson, Ronja - Doktorand

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491210
Rum: E811 - Luleå»

Fagerström, Erik - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493011
Rum: E817 - Luleå»
Tobias Forslund

Forslund, Tobias - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493896
Rum: E809 - Luleå»

Hedberg, Mikael - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491822

Holmström, Henrik - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491027

Joy, Jesline - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492870

Kalantar Neyestanaki, Mehrdad - Doktorand, Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493521

Moosavi, Amin - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493872

Shiraghaee, Shahab - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492068

Sjölund, Johannes - Doktorand

Organisation: Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Sjöstedt, Lovisa - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493534

Forskningsingenjör

Sollén, Sofia - Doktorand, Forskningsingenjör

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491282
Rum: E811 - Luleå»

Doktorand

Sotoudeh, Nahale - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492067

Trieu, Hang - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491677

Wahl, Joel - Doktorand

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493972
Qiancheng Xie

Xie, Qiancheng - Doktorand

Organisation: Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492968
Qiancheng Xie

Xie, Qiancheng - Doktorand

Organisation: Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492968

Forskningsing 1:e

Henrik Lycksam

Lycksam, Henrik - Forskningsing 1:e

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492816

Administrativ personal

Lars Bohnsack

Bohnsack, Lars - Ekonom

Organisation: VSS TVM, Produkt- och produktionsutveckling, Strömningslära och experimentell mekanik, VSS TVM Projektekonomer, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491462
Rum: E116 - Luleå»

Övrig personal

Hage, Charbel - Student/praktikant

Organisation: Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik