Hoppa till innehållet
Toppbilden för kontakt

Avdelningschef

Staffan Lundström

Lundström, Staffan - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492392

Kontakta oss på Strömningslära och experimentell mekanik

Ämnesföreträdare

Staffan Lundström

Lundström, Staffan - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492392
Mikael Sjödahl

Sjödahl, Mikael - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491220

Professor

Michel Cervantes

Cervantes, Michel - Professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493014

Gustavsson, Håkan - Professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Kerstin Ramser

Ramser, Kerstin - Professor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491648
Lars-Göran Westerberg

Westerberg, Lars-Göran - Professor, Utbildningsledare för utbildning på forskarnivå

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491268
Hans Åkerstedt

Åkerstedt, Hans - Professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491280

Adjungerad professor

Billstein, Mats - Adjungerad professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Jasmina Casals-Terré

Casals-Terré, Jasmina - Adjungerad professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Fredrik Engström

Engström, Fredrik - Adjungerad professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Emil Hällstig

Hällstig, Emil - Adjungerad professor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Jon Summers, - Adjungerad professor

Summers, Jon - Adjungerad professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Biträdande professor

Anders Andersson

Andersson, Anders - Biträdande professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492065
Johan Casselgren

Casselgren, Johan - Biträdande professor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491409
Gunnar Hellström

Hellström, Gunnar - Biträdande professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491045
Anna-Lena Ljung

Ljung, Anna-Lena - Biträdande professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491320

Universitetslektor

Robin Andersson

Andersson, Robin - Universitetslektor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492956
Per Bergström

Bergström, Per - Universitetslektor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492525
Fredrik Forsberg

Forsberg, Fredrik - Universitetslektor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493085
Per Gren

Gren, Per - Universitetslektor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491076
E-post: Per.Gren@ltu.se
Sofia Larsson

Larsson, Sofia - Universitetslektor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492421
Erik Olsson

Olsson, Erik - Universitetslektor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493086
Joel Sundström

Sundström, Joel - Universitetslektor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491627

Biträdande universitetslektor

Nina Lintzen

Lintzen, Nina - Biträdande universitetslektor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491747

Forskare

Shervin Khayamyan

Khayamyan, Shervin - Forskare

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492826

Post doktor

Fallahjoybari, Nima - Post doktor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Tobias Forslund

Forslund, Tobias - Postdoktor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493896

Wahl, Joel - Postdoktor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493972

Doktorand

Yuvarajendra Anjaneya Reddy

Anjaneya Reddy, Yuvarajendra - Doktorand

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491895

Askengren, Albert - Doktorand

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492207

Bahaloohoreh, Hassan - Doktorand

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492595

Barcot, Ana - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Henrik Barestrand

Barestrand, Henrik - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491077
Anton Burman

Burman, Anton - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491458
Ronja Eriksson

Eriksson, Ronja - Doktorand

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491210
Erik Fagerström

Fagerström, Erik - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493011

Giacomini, Enrico - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492072

Hedberg, Mikael - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491822
Bastian Höller

Höller, Bastian - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491370

Joy, Jesline - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492870
Mehrdad Kalantar Neyestanaki

Kalantar Neyestanaki, Mehrdad - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493521
Jelle Kranenbarg

Kranenbarg, Jelle - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493603

Moosavi, Amin - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493872

Niemi, Frida - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493380

Ou, Haoyun - Doktorand

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491413

Shiraghaee, Shahab - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492068

Siddanathi, Likitha Sai - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493633

Sjöstedt, Lovisa - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493534

Sollén, Sofia - Doktorand

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491282

Sotoudeh, Nahale - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492067

Trieu, Hang - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491677
Qiancheng Xie

Xie, Qiancheng - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492968

Östman, Martin - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491303

Forskningsing 1:e

Henrik Lycksam

Lycksam, Henrik - Forskningsing 1:e

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492816

Forskningsingenjör

Fabbri, Alessia - Forskningsingenjör

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492278

Tekniker

Eklund, Benjamin - Tekniker

Organisation: Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Administrativ personal

Lars Bohnsack

Bohnsack, Lars - Ekonom

Organisation: Verksamhetsnära stöd TVM, Produkt- och produktionsutveckling, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491462
Marie-Louise Palmblad

Palmblad, Marie-Louise - Institutionsadministratör

Organisation: Verksamhetsnära stöd TVM, Produkt- och produktionsutveckling, Verksamhetsnära stöd, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493307