Alumnidag -09 tillsammans med Experimentell mekanik

Publicerad: 19 januari 2010

Nio alumni deltog på alumnieftermiddagen 2009 som hölls fredagen den 6/11. Allt startade med ett gemensamt seminarium med Avdelningen för experimentell mekanik och avslutades med en introduktion till curling.

_mg_4072.jpg

Mötet öppnades av Håkan Gustavsson som uppmärksammade kopllingarna mellan de två grupperna. Staffan Lundström tog över och presenterade pågående aktiviteter på Avdelningen för strömningslära. Åhörarna fick sedan veta hur forskning omvandlas till praktik och företagande av Henrik Saldner, SVIA. Niklas Davidsson, FMC, Technologies, som har emigrerat till Norge pratade om strömningsmekanik i oljeindustrin och lärde oss också en del om kända personer i det nya hemlandet. Patent inom mobiltelefonbranschen var ett område Per Synnergren, Ericsson hade på sin agenda medan Mikael Sjödahl avslutade seminariet genom att berätta några historier från avdelningen genom åren. Så, mycket presenterades och diskuterades frågan kvarstod dock, hur svårt är curling? Svar = Ännu svårare!

Relaterade dokument

_mg_4095.jpg

img_4083.jpg

img_4084.jpg

img_4090.jpg

img_4121.jpg

img_4124.jpg

img_4130.jpg