Patrik Broberg, experimentell mekanik, Luleå tekniska universitet.

Bättre med automatiserad inspektion av svetsar

Publicerad: 26 juni 2014

Automatisk inspektion av svetsar är snabbare, billigare och mer tillförlitligt än en manuell inspektion. Patrik Broberg, Luleå tekniska universitet, presenterar i sin avhandling hur metoderna ultraljud och termografi kan användas för att automatiskt upptäcka och klassificera defekter vid svetsning.

Analyserar datasignaler

– Jag har gjort en del experiment med både ultraljud och termografi för att detektera interna defekter, men arbetet har främst fokuserat på hur man bäst ska analysera de datasignaler du får med dessa metoder, säger Patrik Broberg vid ämnet experimentell mekanik, Luleå tekniska universitet.

Det är materialet i själva svetsfogen som inspekteras efter att bitarna blivit ihopsvetsade. Med svets avses det material som smält och även det som blivit värmepåverkat precis runt om. Målet med forskningen har varit att kunna inspektera svetsar automatiskt, inklusive automatisk analys av signalen. I sin avhandling har Patrik Broberg kommit en god bit på vägen.

– Jag har tagit fram en metod för att förbättra upplösningen på signalen, och sen analyserat signalen för att få ut mer information, exempelvis storlek och position på defekten, än vad som normalt är tillgängligt. Jag har även utvecklat en ny termografimetod för att detektera ytsprickor, säger Patrik Broberg.

Automatisering ger fördelar

– Fördelen med ett helautomatiskt system är att du kan inspektera en större andel svetsar och garantera att de når upp till kraven som är satta. Ett automatiskt system kan också vara snabbare, billigare och mer tillförlitligt jämfört med ett manuellt system.

Patrik Broberg har under tiden för sin forskning i huvudsak arbetat på Högskolan Väst. Han har varit inblandad i flera projekt med olika finansiärer, däribland KK-stiftelsen, EU:s sjunde ramprogram, Vinnova och Högskolan Väst.