Elforsks stipendium 2009

Publicerad: 14 maj 2009

Dr. Elianne Lindmark har belönats med Elforsks stipendium för bästa redovisning av licentiat- eller doktorsarbete inom projekt med finansiellt stöd av Elforsk. Stipendiet är på 40 000 kr och delades i år mellan Elianne och lic. Anna Guldbarnd (Linköpings Universitet). Stipendiet delades ut vid Svensk Energis årsmöte 13-14 maj, Västerås.

Elianne tog sin doktorsexamen vid avdelningen för strömningslära i december i fjol och har efter det fortsatt arbeta vid avdelningen som forskare. Avhandlingen har titeln "Flow Design for Migrating Fish" och juryns motivering till stipendiet lyder: Avhandlingen är skriven på ett bra språk och är rikligt illustrerad med trevliga och relevanta figurer, vilket gör den tillgänglig även för icke-specialister.

Relaterade länkar