Henrik Lycksam

Henrik Lycksam spikade sin avhandling

Publicerad: 7 oktober 2011

Den 6 oktober spikade doktoranden Henrik Lycksam sin avhandling "Time Resolved Digital Holographic Interferometry Through Disturbed Phase Objects".

Den 6 oktober spikade doktoranden Henrik Lycksam sin avhandling "Time Resolved Digital Holographic Interferometry Through Disturbed Phase Objects". Hans forsking har gått ut på att utrveckla metoder för att mäta deformationer optiskt i störda miljöer. Genom att använda avancerade algoritmer har han kunnat separerat effekterna från deformationer och luftstörningar från varandra. Henrik har haft Mikael Sjödahl som huvudhandledare och James Leblanc och Per Gren som biträdande handledare. Disputationen äger rum den 27 oktober.