Invigning av The John Field Laboratory

Publicerad: 23 augusti 2013

Efter en längre tids förberedelser var det äntligen dags att inviga The John Field Laboratory, ett laboratorium för mekanikforskning i europeisk toppklass. Bakom satsningen står avdelningen för Strömningslära och Experimentell mekanik samt avdelningen för Material- och Solidmekanik vid LTU.

Invigningen besöktes bland annat av flertalet LTU-alumner som samtidigt deltog på den alumnidag som årligen anordnas av avdelningen för Strömningslära och Experimentell mekanik. Professor Mikael Sjödahl, Experimentell mekanik, höll ett kort anförande där han berättade om laboratoriet och att det fått sitt namn efter LTU:s hedersdoktor professor John Field vid universitetet i Cambridge.

Professorerna Staffan Lundström, Strömningslära, Mikael Sjödahl, Experimentell mekanik och Mats Oldenburg, Hållfasthetslära, visade sedan upp laboratoriet för sina intresserade gäster.

Vid laboratoriet kommer det att utföras avancerade mätningar av flöde och deformation och flera koncept för att göra mätningar i fält. Området mätteknik för studier av mekaniska fenomen är något som utvecklas i snabb takt och den moderna utrustningen i The John Field Laboratory gör det möjligt att studera fenomen som tidigare inte var möjliga att mäta.

– Det kan gälla strömningsfält i ett vattendrag eller deformation på ett material. The John Field Laboratory kan ses som ett verktyg för att göra bättre forskning inom vilket område som helst, förklarar professor Staffan Lundström.