Kempestiftelserna finansierar nytt LDV-system

Publicerad: 6 december 2010

Avdelningen har av Kempestiftelserna beviljats 1500 kkr till ett nytt laser-doppler system (LDV) för uppgradering av Strömningsläras laserlaboratorium. Laboratoriet består idag av tre utrustningar baserade på laserteknik, PIV (Particle Image Velocimetry), microPIV och LDV. Samtliga system används frekvent för karakterisering av hur vätskor och gaser strömmar i olika applikationer. I detta sammanhang har det visat sig att existerande LDV-systemet bör kompletteras med ett bättre och effektivare system.

- Vi har under den senaste 10 åren utökat vår verksamhet som nu omfattar tillämpningsområden som vattenkraft (effektivisering, säkerhet, miljö), mineralförädling, träförädling, stålframställning, medicin, reaktiva filter och tribologi. En viktigt ingrediens i denna process har varit och är ett väl fungerande laboratorium säger Professor Staffan Lundström. - Med det nya LDV-systemet kommer ämnets och LTUs position att förbättras avsevärt, fortsätter Staffan. - Det nya systemet kommer att vara tekniskt mycket bättre än det vi har och det blir också mer stimulerande och roligare att göra mätningar. Jag förväntar mig därför ännu bättre resultat inom forskning och utbildning än vad vi presterar idag. LDV lämpar sig bra exempelvis då man i ett strömningsfält vill veta något om den svaga hastighetskomponenten, då man vill få en bra tidsupplösning, om man vill mäta nära en vägg och om man bara har tillgång till mätvolymen från ett håll.