Några ord inför hösten 2012

Publicerad: 28 augusti 2012

Det har nu gått mer än ett år sedan ämnena Experimentell mekanik och Strömningslära gick ihop till en avdelning. Tanken är att ämnena ska behålla sina karaktärer och att administration och infrastruktur ska stärkas via den gemensamma avdelningen. Det viktigaste resultatet hittills är bildandet av ”The John Field Laboratory” då också tillsammans med ämnet Hållfasthetslära. Laboratoriet ska formas till en betydande nod i Europa för mätning av deformation- och hastighetsfält både i laboratoriet på LTU och i fält. Inom ramen för ”The John Field Laboratory” ska också nya mätmetoder utvecklas. Det blir en mycket spännande utveckling att följa speciellt då universitetet kommer att göra stora satsningar på laborativ verksamhet de närmsta åren.

Alumnidag 2012

Under våren arrangerades också en avdelningsalumnidag där några alumner presenterade sin verksamhet. Denna programpunkt var uppskattad bland annat eftersom doktoranderna på avdelningen fick möjlighet att inspireras av olika karriärvägar efter disputation. Under alumnidagarna invigdes strömningsläras studentlaboratorium som från och med Alumnidagen 2012 går under namnet Allan Holmgrens vattenlaboratorium förkortat Allans lab. Det blir en ny Alumnidag våren 2013.

elianne_markus.JPG
Två glada Alumni efter att ha vunnit en serie boule

Hösten 2012

Under hösten 2012 kommer avdelningen att arbeta med strategier gällande forskning, forskningsfinansiering, undervisning, experimentell infrastruktur och numerisk infrastruktur för att ytterligare nyttja den symbios som finns mellan ämnena Experimentell mekanik och Strömningslära. Forskningsfinansieringen erbjuder många möjligheter och det är viktigt att matcha dessa med strategier för ämnena, avdelningen och universitetet. Det finns vidare en trend att antalet studenter på avdelnings kurser ökar vilket är kul och utmanande. Intressant är också att undersöka om den stora datakapacitet som finns för numeriska simuleringar också kan användas för att analysera experiment. Hösten kommer till slut att innebära några konferenser ett antal licentiat seminarier och ett par disputationer såväl som en hel del annan verksamhet mest i form av forskning och undervisning.

Staffan Lundström