Ny doktor på avdelningen

Publicerad: 14 december 2010

Fredagen den 10:e december försvarade Sofie Högberg sin avhandling "Modeling Nanofiber Transport and Deposition in Human Airways". Opponent var Prof. Geoff Gibson, Newcastle University, UK.

Syftet med arbetet var främst att studera hälsorisker med inandning av nanofibrer. Med hjälp av matematiska modeller och simuleringar studeras hur små fibrer rör sig och deponeras i luftvägarna.