Prisade forskare på LTU. F.v: Jinxia Li, Staffan Lundström, Erik Höglund, Torbjörn Green och Lars-Göran Westerberg.

Nytt pris till forskning om smörjfett

Publicerad: 5 juni 2013

För andra året i rad får LTU:s smörjfettsforskare ett prestigefullt pris från den stora organisationen STLE (Society of Tribologists and Lubrication Engineers). I fjol var det Edmond E. Bisson Award och den här gången är det Frank Bussick Award. Priset ges till bästa vetenskapliga artikel inom Sealing Systems Technology.

Det är ett lyckat samarbete mellan avdelningarna Maskinelement och Strömningslära och experimentell mekanik, samt industrijätten SKF, som fortsätter bära frukt. Forskargruppen fokuserar på strömningsegenskaper hos smörjfett, vilket är viktigt att förstå för att förlänga livslängden på roterande komponenter.

Artiklens titel är ”The Influence of Speed, Grease Type and Temperature on Radial Contaminant Particle Migration in a Double Restriction Seal”. En av forskarna, Lars-Göran Westerberg, förklarar kärnan i den prisade artikeln:

– Det centrala i den här studien är att vi undersöker hur partiklar som kommit in i en tätning transporteras genom fettet. Det är viktigt att förstå i en rad olika tillämpningar, såsom hur smutspartiklar färdas genom tätningar som finns i en bakaxel på en bil.