Presentation av ett panskandinaviskt förslag för ICTAM 2016

Publicerad: 18 augusti 2010

Under IUTAMs (International Union of Theoretical and Applied Mechanics) möte i Paris 16-19 juli presenterade Staffan Lundström ett panskandinaviskt (nordiskt) förslag för kongressen ICTAM 2016. – Det är en kongress som kan dra 1500 deltagare. Dessutom kommer flera mindre konferenser att anordnas på olika ställen i Norden i samband med kongressen, säger Staffan så det är ett jättearrangemang. ICTAM hålls vart fjärde år och 2012 kommer den att hållas i Kina/Beijing.

Konkurrensen om att hålla ICTAM 2016 är tuff bland annat från Canada/Montreal som var huvudkonkurrent till Bejing. Andra länder som aspirerar på konferensen är Ungern, Italien och Indien. – Beslut tas i samband med ICTAM 2012 så vi har två år på oss att förfina vårt förslag avslutar Staffan. – Det är läge för att hålla kongressen i Norden, det är många rutinerade personer inom området i de nordiska länderna och vi har mycket bra samarbete med vår industri vilket kan ses som positivt avslutar Staffan.