Från vänster: Fredrik Forsberg och Pär Jonsén, forskare vid Luleå tekniska universitet.

Samarbetar med Oxford om pulvermaterial

Publicerad: 27 februari 2013

Forskare vid University of Oxford och Luleå tekniska universitet har inlett ett samarbete runt pulvermaterial som används i många olika produkter, t ex mediciner, höftledsproteser, bilkomponenter och järnmalmspellets, samtliga med krav på hög hållfasthet.

Modeller, bl a för att minimera industrins problem med sprickor som riskerar att försämra hållfastheten i pulvermaterial, är målet för forskarna.

Produkter av pulvermaterial, eller sk granulära material, är sammansatta av små partiklar med olika form och storlek, som pressas samman under högt tryck. Ett problem vid tillverkning där pulvermaterial används är sprickbildning och rörelser i materialet som leder till problem i slutprodukten.

- Ett problem med pulverpressade komponenter är att vi inte alltid kan se på ytan när det uppstår sprickor eller defekter, säger forskarna Fredrik Forsberg och Pär Jonsén som fått finansiering av Vetenskapsrådet för att genomföra studier i samarbete med Oxford. Med röntgentomografi får vi 3D-bilder av vad som sker inne i materialprovet när det pressas samman. Med bilderna som grund skapas en materialmodell. Efter en numerisk analys av pressmomentet, jämförs resultatet med röntgentomografibilderna och utifrån detta kan materialmodellen optimeras.

Forskningen bedrivs inom områdena experimentell mekanik och hållfasthetslära och handlar i första hand om att bättre förstå grunderna för vad som händer i pulvermaterial vid högt tryck. På sikt kan studierna göra det möjligt att styra olika egenskaper

i pulvermaterial och även resultera i industriella tillämpningar som minimerar problem i företagens tillverkningsprocesser