Sofia Larsson mötte Sveriges ambassadör i Australien

Publicerad: 24 maj 2010

Sofia Larsson som doktorerar inom ramen för Fastelaboratoriet är på en fyramånaders vistelse på University of Adelaide för ett samarbete med Prof. Graham Nathan gällande kilnaerodynamik och förbränning. Sofia läser en kurs på universitetet samdidigt som hon driver sin forskning vidare.

Den 8 april hade University of Adelaide besök av Sveriges ambassadör i Australien, Sven-Olof Petersson, och Graham Nathans grupp var en av de utvalda som fick möjlighet att presentera sitt arbete den svenska ambasssadören. Som en del avv detta redogjorde Sofia för sin forskning vilket var mycket uppskattat av ambassadören. Sofia kommer tillbaka till Sverige i slutet av juni.