Hoppa till innehållet

Berikande samarbete med Luleå tekniska universitet

Publicerad: 26 augusti 2022

En lyckad workshop har hållits vid Luleå tekniska universitet där deltagare från SUNRISE och SOLSTICE möttes för att utbyta kunskaper och stärka sina samarbeten kring kärnkraft och Small Modular Reactor (SMR). Båda projekten kommer att arbeta nära varandra för att utveckla en blykyld testanläggning i Oskarshamn som ska vara eldriven och beräknas stå klar för drift 2024.

Syftet med workshoppen vid Luleå tekniska universitet har varit att hitta en väg framåt, se vad alla parter har gjort och hur långt man har kommit i sina projekt. Här har man sett att det går bra med fina framsteg från alla parter.

– Mycket av det vi har gjort de här dagarna har gått ut på att förstå hur projekten kan samarbeta. De är uppbyggda tillsammans och vi vill se på hur man kan stärka alla kopplingarna och få en synergi mellan de olika parterna. Till exempel testa teknik och nötning här i Luleå, och se hur vi kan ta vara på det, säger Pär Olsson, professor i kärnteknik vid Kungliga tekniska högskolan. 

Imponerande lokaler och kompetens
 

– Det har varit trevlig och roligt att besöka Luleå tekniska universitet. Väldigt imponerande lokaler och laboratorier samt berikande samarbete med kollegorna. Att se den kompetensen som forskarna har är väldigt imponerande, säger Pär Olsson.

– När vi startade bjöd vi in en forskare, och efteråt var det ännu fler som ville delta i projektet. De är väldigt hjälpsamma och intresserade vilket är jättekul, säger Janne Wallenius, professor i reaktorfysik vid Kungliga Tekniska högskolan. 

– Vi har tidigare inte samarbetat med Luleå tekniska universitet i ämnet kärnteknik, men det har varit väldigt positivt. Vi har hittat jättemånga tillfällen där universitetet har kunnat bidra med bland annat test av material. Forskarnas energi är väldigt sprudlande, säger Pär Olsson.

– Att Luleå tekniska universitet deltar är väldigt relevant när man tänker på den större kontexten med svensk industriell utveckling. Det är jättemycket som händer och som kommer att hända i Norrland med den gröna omställningen, Northvolt osv. Och vi känner att det spelar in i vårt sammanhang med.

Forskare har kämpat länge och nu ”plötsligt” pratar nästan alla om kärnkraft
 

– En anledning är ju elpriserna, den andra är kriget i Ukraina, som har lett till en kris av energiförsörjningarna i Europa, säger Janne Wallenius

– Dock fattades beslutet innan dessa kriser började. Så det är inte den drivande kraften till projekten. Det har sakta men säkert börjat gå upp för tillräckligt många beslutsfattare att vi måste satsa på kärnteknik för att klara klimatomställning och begränsa klimatkatastrofen. Med övriga fossilfria källor kommer det inte gå tillräckligt fort och det kommer inte blir tillräckligt bra helt enkelt, säger Pär Olsson.  

Arrangör

Marta-Lena Antti

Antti, Marta-Lena - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492093