Toppbild - kontakta

Kontakta oss på Teknikvetenskap och matematik

Elisabet Kassfeldt

Kassfeldt, Elisabet - Professor, Prefekt

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491240
Rum: E102 - Luleå»
Jan-Olov Aidanpää

Aidanpää, Jan-Olov - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Datorstödd maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492531
Farid Akhtar

Akhtar, Farid - Biträdande professor

Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491793
Rum: E313 - Luleå»
Katherin Allström

Allström, Katherin - Administratör

Organisation: VSS TVM, Verksamhetsstöd, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493050
Rum: E118 - Luleå»
Zainab Al-Maqdasi

Al-Maqdasi, Zainab - Doktorand, Doktorand

Organisation: Polymera kompositmaterial, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491055
Rum: E292 - Luleå»
Andreas Almqvist

Almqvist, Andreas - Professor

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492407
Nils Almqvist

Almqvist, Nils - Professor

Organisation: Experimentell fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492291
Rum: E303 - Luleå»
Nawres Al-Ramahi

Al-Ramahi, Nawres - Doktorand

Organisation: Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491305
Rum: E297 - Luleå»
Manuel Alvarez

Alvarez, Manuel - Post doktor

Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585709
Roger Alves de Oliveira

Alves de Oliveira, Roger - Doktorand, Doktorand

Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585333
Sajid Alvi

Alvi, Sajid - Doktorand

Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E317 - Luleå»
Anders Andersson

Andersson, Anders - Biträdande universitetslektor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492065
Rum: E103 - Luleå»
Robin Andersson

Andersson, Robin - Forskare

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492956
Anna Andersson

Andersson, Anna - Ekonom

Organisation: VSS TVM, VSS TVM Projektekonomer, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491019
Rum: E110 - Luleå»
Kent Andersson

Andersson, Kent - Ekonom

Organisation: VSS TVM, VSS SRT, VSS TVM Projektekonomer, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493493
Rum: E106 - Luleå»

Andreasson, Patrik - Adjungerad professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E854 - Luleå»
Marta-Lena Antti

Antti, Marta-Lena - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492093
Rum: E304 - Luleå»
Anja Axelsson Eriksson

Axelsson Eriksson, Anja - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS Administrativt Verksamhetsstöd, VSS TVM, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493022
Rum: E107 - Luleå»

Azizoglu, Yagiz - Doktorand

Organisation: Materialmekanik, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Bach Oller, Albert - Post doktor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493457

Bagheri, Marzieh - Doktorand

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491080
Rum: E156 - Luleå»

Bahaloohoreh, Hassan - Doktorand, Doktorand

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492595
Rum: e811 - Luleå»

Baidar, Binaya - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493895
Rum: E803 - Luleå»

Bakhtiari, Hamed - Doktorand

Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585735

Barestrand, Henrik - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491077
Rum: E818 - Luleå»

Benavides, Vicente - Doktorand

Organisation: Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Ben Kahla, Hiba - Doktorand

Organisation: Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E291 - Luleå»

Benti, Gudeta - Doktorand, Doktorand

Organisation: Datorstödd maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493497
Sven Berg

Berg, Sven - Universitetslektor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585370
Kersti Bergkvist

Bergkvist, Kersti - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS TVM, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0910-585334

Berglund, Daniel - Adjungerad professor

Organisation: Materialmekanik, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Kim Berglund

Berglund, Kim - Universitetslektor

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493051
Linn Berglund

Berglund, Linn - Doktorand

Organisation: Trä och bionanokompositer, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493381
Per Bergström

Bergström, Per - Biträdande universitetslektor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492525

Bergström, Fredrik - Ekonom

Organisation: VSS TVM, VSS TVM Projektekonomer, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493982
Sayeed Bin Asad

Bin Asad, Sayeed - Doktorand

Organisation: Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E816 - Luleå»
Marcus Björling

Björling, Marcus - Universitetslektor

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491281
Rum: E856 - Luleå»
Niclas Björngrim

Björngrim, Niclas - Post doktor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585722
Lars Bohnsack

Bohnsack, Lars - Ekonom

Organisation: VSS TVM, Produkt- och produktionsutveckling, Strömningslära och experimentell mekanik, VSS TVM Projektekonomer, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491462
Rum: E116 - Luleå»
Math Bollen

Bollen, Math - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585713
Pablo Botella Vives

Botella Vives, Pablo - Doktorand, Doktorand

Organisation: Experimentell fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Olof Broman

Broman, Olof - Universitetslektor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585325
Frank Brückner

Brückner, Frank - Adjungerad professor

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Dietrich Buck

Buck, Dietrich - Doktorand

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585729
Anton Burman

Burman, Anton - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491458
Rum: E809 - Luleå»

Burtseva, Evgeniya - Doktorand

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493643
Tatiano Busatto

Busatto, Tatiano - Doktorand

Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585339

Byström, Johan - Universitetslektor

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492880
Rum: E883 - Luleå»
Mikael Byström

Byström, Mikael - Forskningsing 1:e

Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585398
Zhejian Cao

Cao, Zhejian - Doktorand, Doktorand

Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491427
Rum: E273 - Luleå»
Daniel Casellas

Casellas, Daniel - Professor, adjungerad

Organisation: Hållfasthetslära, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Johan Casselgren

Casselgren, Johan - Biträdande professor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491409
Rum: E101 - Luleå»
Michel Cervantes

Cervantes, Michel - Professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493014
Rum: E804 - Luleå»

Chen, Jingjing - Extern doktorand

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Chen, Yifeng - Extern doktorand

Organisation: Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Muhammad Aqib Chishty

Chishty, Muhammad Aqib - Post Doc

Organisation: Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491238
Rum: E134 - Luleå»

Concina, Isabella - Biträdande professor

Organisation: Experimentell fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491436
Rum: E299 - Luleå»
Jose Couceiro

Couceiro, Jose - Forskningsassistent

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585731

Czerwinski, Bartlomiej - Post doktor

Organisation: Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492163
Rum: E154 - Luleå»
Jan Dahl

Dahl, Jan - Professor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491243
E-post: Jan.Dahl@ltu.se
Rum: E155 - Luleå»
Biswajit Dalai

Dalai, Biswajit - Doktorand, MC, Doktorand

Organisation: Materialmekanik, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491712
Rum: E863 - Luleå»
Marcelo Dal Belo Takehara

Dal Belo Takehara, Marcelo - Doktorand

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491250
Tayebeh Darbandi

Darbandi, Tayebeh - Doktorand, Doktorand

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491432
Adrien Da Silva

Da Silva, Adrien - Doktorand, Doktorand

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491804
Justine Decrozant-Triquenaux

Decrozant-Triquenaux, Justine - Doktorand

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493953
Rum: E854 - Luleå»
Fredrik Degerman

Degerman, Fredrik - Ekonom

Organisation: VSS TVM, VSS SRT, VSS TVM Projektekonomer, Verksamhetsstöd, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585367
Luca Di Stasio

Di Stasio, Luca - Doktorand, Doktorand

Organisation: Polymera kompositmaterial, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Joar Draxler

Draxler, Joar - Forskningsassistent

Organisation: Materialmekanik, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E859 - Luleå»

Edberg, Jonas - Universitetslektor

Organisation: Materialmekanik, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493433
Rum: E878 - Luleå»

Edin, Emil - Forskningsingenjör

Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492570
Ove Edlund

Edlund, Ove - Universitetslektor

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491511
Rum: E191 - Luleå»
Mats Ekevad

Ekevad, Mats - Professor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585377
Erik Elfgren

Elfgren, Erik - Universitetslektor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492056
Rum: E136 - Luleå»
Nazanin Emami

Emami, Nazanin - Professor

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491939
Rum: E847 - Luleå»

Engström, Fredrik - Adjungerad professor, adjungerad professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Marianne Engström-Östman

Engström-Östman, Marianne - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS TVM, Verksamhetsstöd, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492074
Rum: E103 - Luleå»
Per Enqvist

Enqvist, Per - Ekonom

Organisation: VSS TVM Projektekonomer, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493965
Rum: E108 - Luleå»
Lavan Kumar Eppanapelli

Eppanapelli, Lavan Kumar - Forskare

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493098
Rum: E820 - Luleå»
Stefan Ericsson

Ericsson, Stefan - Universitetslektor

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493330
Rum: E890 - Luleå»

Eriksson, Martin - Doktorand

Organisation: Experimentell fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492967
Rum: E298 - Luleå»

Eriksson, Ronja - Doktorand

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E811 - Luleå»

Esmaeely Neisiany, Rasoul - Post doktor, Postdoc

Organisation: Trä och bionanokompositer, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493472
Angela Espin Delgado

Espin Delgado, Angela - Doktorand

Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585329
Corina Etz

Etz, Corina - Universitetslektor

Organisation: Tillämpad fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493325

Fabricius, John - Universitetslektor

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492594
Rum: E892 - Luleå»
Wissam Fakhardji

Fakhardji, Wissam - Doktorand

Organisation: Tillämpad fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493522

Falk, Joel - Doktorand

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493322
Tatiana Fedina

Fedina, Tatiana - Doktorand

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493451
Rum: E210 - Luleå»

Fernberg, Patrik - Professor

Organisation: Polymera kompositmaterial, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492883
Rum: E293 - Luleå»
Robert Fischer

Fischer, Robert - Doktorand

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491454
Rum: E131 - Luleå»
Farnoosh Forouzan

Forouzan, Farnoosh - Forskare

Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493217
Rum: E309 - Luleå»
Fredrik Forsberg

Forsberg, Fredrik - Universitetslektor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493085
Rum: E109 - Luleå»
Jonas Forsberg

Forsberg, Jonas - Doktorand

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493590
Tobias Forslund

Forslund, Tobias - Doktorand, Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493896
Rum: E805 - Luleå»

Francois, Stephane - Universitetsadjunkt

Organisation: Tillämpad fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492083
Rum: E159 - Luleå»
Magnus Fredriksson

Fredriksson, Magnus - Biträdande universitetslektor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585708
Lars Frisk

Frisk, Lars - Forskningsingenjör

Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491792
Rum: E308 - Luleå»
Jan Frostevarg

Frostevarg, Jan - Universitetslektor

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491675
Rum: E211 - Luleå»
Erik Furusjö

Furusjö, Erik - Adjungerad professor

Organisation: Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Garcia Llamas, Angel David - Doktorand

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493084
Rum: E131 - Luleå»

Garskaite, Edita - Forskare

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585302
Rikard Gebart

Gebart, Rikard - Professor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492196
Rum: E153 - Luleå»
Shiyu Geng

Geng, Shiyu - Universitetslektor, PhD

Organisation: Trä och bionanokompositer, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491968

George, Gejo - Post doktor, PostDoc

Organisation: Trä och bionanokompositer, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492494
Pedram Ghamgosar

Ghamgosar, Pedram - Forskare

Organisation: Experimentell fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E298 - Luleå»
Zahra Ghasemi Monfared

Ghasemi Monfared, Zahra - Doktorand, Doktorand

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491254

Gilzad Kohan, Mojtaba - Doktorand

Organisation: Experimentell fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Gorbatov, Oleg - Forskare, Post doktor

Organisation: Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E190 - Luleå»
Johnny Grahn

Grahn, Johnny - Forskningsingenjör

Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493434
Rum: E308 - Luleå»
Fredrik Granberg

Granberg, Fredrik - Projektledare

Organisation: Energiteknik, TVM Green Fuels Operation, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0911-72782
Jan Granström

Granström, Jan - Forskningsingenjör

Organisation: Hållfasthetslära, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491924
Rum: E860 - Luleå»
Per Gren

Gren, Per - Universitetslektor

Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491076
E-post: Per.Gren@ltu.se
Rum: E807 - Luleå»
Tiia Grenman

Grenman, Tiia - Doktorand

Organisation: Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: B252A - null»
Niklas Grip

Grip, Niklas - Biträdande professor

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493009
Rum: E888 - Luleå»
Magnus Gustafsson

Gustafsson, Magnus - Professor

Organisation: Tillämpad fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491983
Rum: E158 - Luleå»

Gustavsson, Håkan - Professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E817 - null»

Gustavsson, Rolf - Adjungerad professor

Organisation: Datorstödd maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Olle Hagman

Hagman, Olle - Professor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585310
Fatemeh Hajeforosh

Hajeforosh, Fatemeh - Doktorand

Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585311
Simin Hajizadeh

Hajizadeh, Simin - Doktorand, Doktorand

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492145
Rum: E154 - Luleå»

Hamedi, Naser - Postdok

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Samuel Hammarberg

Hammarberg, Samuel - Doktorand

Organisation: Hållfasthetslära, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493815
Rum: E853 - Luleå»
Thomas Karl Hannl

Hannl, Thomas Karl - Doktorand

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492438
Rum: E156 - Luleå»
Jonny Hansen

Hansen, Jonny - Doktorand

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E844 - Luleå»
Johan Hansson

Hansson, Johan - Professor

Organisation: Tillämpad fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491072
Rum: E161 - Luleå»
Lars Hansson

Hansson, Lars - Biträdande professor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Jens Hardell

Hardell, Jens - Biträdande professor, Avdelningschef

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491774
Rum: E836 - Luleå»

Hauser, Tobias - Doktorand

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Ali Hedayati

Hedayati, Ali - Doktorand

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492923
Rum: E139 - Luleå»

Hedberg, Mikael - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491822
Jenny Hedlund Norkyn

Hedlund Norkyn, Jenny - Institutionsadministratör

Organisation: VSS TVM, Verksamhetsstöd, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491049
Daniel Hedman

Hedman, Daniel - Forskare, Doktorand

Organisation: Tillämpad fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493094
Rum: E185 - Luleå»
Gunnar Hellström

Hellström, Gunnar - Biträdande professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491045
Rum: E813 - Luleå»

Holmström, Henrik - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491027
Saleh Hooshmand

Hooshmand, Saleh - Postdoc

Organisation: Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491438
Jing Hua

Hua, Jing - Doktorand, Doktorand

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491925
E-post: jing.hua@ltu.se
Rum: E832 - Luleå»
De Huang

Huang, De - Doktorand, Doktorand

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491496
E-post: de.huang@ltu.se
Rum: E838 - Luleå»
Johannes Huber

Huber, Johannes - Doktorand, Doktorand

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585337
Tobias Hultqvist

Hultqvist, Tobias - Doktorand

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493592
Rum: E840 - Luleå»
Hans-åke Häggblad

Häggblad, Hans-åke - Professor

Organisation: Hållfasthetslära, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491048
Rum: E872 - Luleå»
Gustav Häggström

Häggström, Gustav - Doktorand

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493684
Rum: E139 - Luleå»
Torbjörn Ilar

Ilar, Torbjörn - Universitetslektor

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491679
Michaela Jacobsson

Jacobsson, Michaela - Ekonom

Organisation: VSS TVM Projektekonomer, Verksamhetsstöd, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493490
Rum: E216 - Luleå»

Jacobsson, Adam - Post doktor

Organisation: Tillämpad fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Jafri, Yawer - Forskningsing 1:e

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493477
Ida Jansson

Jansson, Ida - Forskare

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Thamali Rajika Jayawickrama

Jayawickrama, Thamali Rajika - Doktorand

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492330
Rum: E149 - Luleå»

Jeppsson, Peter - Universitetslektor, Föreståndare CASTT

Organisation: Datorstödd maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492275
Xiaoyan Ji

Ji, Xiaoyan - Professor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492837
Rum: E138 - Luleå»
Roberts Joffe

Joffe, Roberts - Professor

Organisation: Polymera kompositmaterial, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491940
Rum: E295 - Luleå»
Viktoria Johansson

Johansson, Viktoria - Institutionsadministratör

Organisation: VSS TVM, Verksamhetsstöd, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492170
Rum: E113 - Luleå»
Gustav Johansson

Johansson, Gustav - Doktorand

Organisation: Tillämpad fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491069
Rum: E183 - Luleå»

Johansson, Pontus - Forskningsassistent

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492371
Simon Jonasson

Jonasson, Simon - Doktorand, Doktorand

Organisation: Trä och bionanokompositer, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493696
Dennis Jones

Jones, Dennis - Forskare, Gästforskare

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585309
Pär Jonsén

Jonsén, Pär - Professor, Tf Ämnesföreträdare

Organisation: Hållfasthetslära, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493460
Rum: E861 - Luleå»
Adam Jonsson

Jonsson, Adam - Universitetslektor

Organisation: Matematisk statistik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491948
Rum: E874 - Luleå»
Simon Jonsson

Jonsson, Simon - Doktorand, Forskningsingenjör

Organisation: Hållfasthetslära, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491563
Rum: E865 - Luleå»

Joy, Jesline - Doktorand, Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492870
Jörgen Kajberg

Kajberg, Jörgen - Biträdande professor

Organisation: Hållfasthetslära, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493474
Rum: E858 - Luleå»

Kalliorinne, Kalle - Forskningsassistent

Organisation: Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E838 - Luleå»
Alexander Kaplan

Kaplan, Alexander - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Produktionsutveckling, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491733
Magnus Karlberg

Karlberg, Magnus - Professor, Avdelningschef, Föreståndare Fastelaboratoriet

Organisation: Datorstödd maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492418
Olov Karlsson

Karlsson, Olov - Biträdande professor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585705

Karlsson, Linn - Doktorand

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493041
Rum: E806 - Luleå»
Elisabet Kassfeldt

Kassfeldt, Elisabet - Professor, Prefekt

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491240
Rum: E102 - Luleå»

Kim, Injeong - Doktorand

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585328
Juha Koivuniemi

Koivuniemi, Juha - Universitetsadjunkt

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492233
Rum: E881 - Luleå»

Koumpouras, Kostas - Post doktor

Organisation: Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E186 - Luleå»
Anna Krook-Riekkola

Krook-Riekkola, Anna - Biträdande universitetslektor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492552
Rum: E157 - Luleå»

Källander, Björn - Forskare

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Anton Landström

Landström, Anton - Doktorand, Doktorand

Organisation: Experimentell fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491504
Rum: E298 - Luleå»

Larsson, Mikael - Adjungerad professor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Roland Larsson

Larsson, Roland - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491325
Rum: E845 - Luleå»
Carina Larsson

Larsson, Carina - Ekonom

Organisation: Maskinelement, VSS TVM Projektekonomer, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492104
Rum: E111 - Luleå»
Andreas Larsson

Larsson, Andreas - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Tillämpad fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491848
Rum: E306 - Luleå»
Simon Larsson

Larsson, Simon - Forskare

Organisation: Hållfasthetslära, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493814
Rum: E857 - Luleå»
Fredrik Larsson

Larsson, Fredrik - Doktorand

Organisation: Hållfasthetslära, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492354
Rum: E862 - Luleå»

Latif, Saira - Doktorand

Organisation: Datorstödd maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493550
Niklas Lehto

Lehto, Niklas - Biträdande professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Tillämpad fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492085
Rum: E101 - Luleå»

Li, Songyu - Doktorand, Doktorand

Organisation: Datorstödd maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492884
Håkan Lideskog

Lideskog, Håkan - Post doktor

Organisation: Datorstödd maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492027
Birgitta Lidström

Lidström, Birgitta - Institutionsadministratör

Organisation: VSS TVM, Maskinelement, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491216
Emma Liljenfeldt

Liljenfeldt, Emma - Ekonom

Organisation: VSS TVM, VSS TVM Projektekonomer, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491276

Lin, Chia-Feng - Doktorand, Doktorand

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585308
Torbjörn Lindbäck

Lindbäck, Torbjörn - Universitetslektor

Organisation: Datorstödd maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493525
Lars-Erik Lindgren

Lindgren, Lars-Erik - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Materialmekanik, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491306
Rum: E875 - Luleå»
Johan Lindwall

Lindwall, Johan - Doktorand

Organisation: Materialmekanik, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493580
Rum: E873 - Luleå»

Liu, Yanrong - Post doktor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Anna-Lena Ljung

Ljung, Anna-Lena - Universitetslektor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491320
Rum: E814 - Luleå»
Andreas Lundbäck

Lundbäck, Andreas - Biträdande professor

Organisation: Materialmekanik, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492856
Rum: E876 - Luleå»
Christina Lundebring

Lundebring, Christina - Ekonom

Organisation: VSS TVM Projektekonomer, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493365
Rum: E112 - Luleå»
Joakim Lundgren

Lundgren, Joakim - Professor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491307
Rum: E134 - Luleå»
Hampus Lundholm Ljungkvist

Lundholm Ljungkvist, Hampus - Doktorand, Doktorand

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491073
Rum: E156 - Luleå»
Petter Lundqvist

Lundqvist, Petter - Doktorand

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493961
Rum: E144 - Luleå»
Staffan Lundström

Lundström, Staffan - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492392
Rum: E802 - Luleå»

Lundström, Ingemar - Gästprofessor

Organisation: Experimentell fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E299 - Luleå»
Henrik Lycksam

Lycksam, Henrik - Forskningsing 1:e

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492816

Löfgren, Robin - Forskningsassistent

Organisation: Tillämpad fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491086
Rum: E273 - Luleå»
Eva Lövf

Lövf, Eva - Universitetsadjunkt

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585340
E-post: eva.lovf@ltu.se
Chunyan Ma

Ma, Chunyan - Doktorand

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493594
Rum: E150 - Luleå»
Andreas Malmelöv

Malmelöv, Andreas - Doktorand

Organisation: Materialmekanik, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Rum: E873 - Luleå»
Pär Marklund

Marklund, Pär - Professor

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492415
Rum: E843 - Luleå»
Stefan Marth

Marth, Stefan - Doktorand

Organisation: Hållfasthetslära, Material- och solidmekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493813
Rum: E862 - Luleå»