Hoppa till innehållet

Prefekt

Margareta Groth

Groth, Margareta - Prefekt

Organisation: Centralt TVM, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493568

Huvudansvarig utbildningsledare

Niklas Lehto

Lehto, Niklas - Biträdande professor, Huvudansvarig utbildningsledare

Organisation: Tillämpad fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492085

Avdelningschefer

Jens Hardell

Hardell, Jens - Professor, Avdelningschef

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491774
Pär Jonsén

Jonsén, Pär - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493460
Magnus Karlberg

Karlberg, Magnus - Professor, Avdelningschef

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492418
Staffan Lundström

Lundström, Staffan - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492392
Dick Sandberg

Sandberg, Dick - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585371
Peter Wall

Wall, Peter - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Tillämpad matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492018
Marcus Öhman

Öhman, Marcus - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491977

Representant för doktorander

Maria Rodiouchkina

Rodiouchkina, Maria - Forskare

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491395
Justine Decrozant-Triquenaux

Decrozant-Triquenaux, Justine - Doktorand

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493953