Hoppa till innehållet

Prefekt

Elisabet Kassfeldt

Kassfeldt, Elisabet - Professor, Prefekt

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491240
Rum: E102 - Luleå»

Huvudansvarig utbildningsledare

Niklas Lehto

Lehto, Niklas - Biträdande professor, Huvudansvarig utbildningsledare

Organisation: Tillämpad fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492085
Rum: E101 - Luleå»

Administrativ chef

Sofie Casselgren

Casselgren, Sofie - Enhetschef

Organisation: Verksamhetsnära stöd TVM, Verksamhetsstöd, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491571
Rum: E114 - Luleå»

Avdelningschefer

Jens Hardell

Hardell, Jens - Biträdande professor, Avdelningschef

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491774
Rum: E836 - Luleå»
Hans-åke Häggblad

Häggblad, Hans-åke - Professor, Avdelningschef

Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491048
Rum: E872 - Luleå»
Magnus Karlberg

Karlberg, Magnus - Professor, Avdelningschef

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492418
Staffan Lundström

Lundström, Staffan - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492392
Rum: E802 - Luleå»
Dick Sandberg

Sandberg, Dick - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585371
Peter Wall

Wall, Peter - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Tillämpad matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492018
Rum: E894 - Luleå»
Lennart Wallström

Wallström, Lennart - Professor, Avdelningschef

Organisation: Polymera kompositmaterial, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493367
Rum: E296 - Luleå»
Marcus Öhman

Öhman, Marcus - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491977
Rum: E145 - Luleå»

Representant för doktorander

Maria Rodiouchkina

Rodiouchkina, Maria - Doktorand

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491395
Rum: E841 - Luleå»