Anton Burman
Anton Burman

Anton Burman

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Strömningslära
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
anton.burman@ltu.se
0920-491458
E809 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Case Study of Transient Dynamics in a Bypass Reach (2020)

Burman. A, Andersson. A, Hellström. J, Angele. K
Water, Vol. 12, nr. 6
Licentiatavhandling, sammanläggning

Hydraulic Modelling of Dynamics in Regulated Rivers (2020)

Burman. A
Konferensbidrag

Investigating Damping Properties in a Bypass River (2020)

Burman. A, Hellström. G, Andersson. A
Ingår i: River Flow 2020, Taylor & Francis Group, 2020
Artikel i tidskrift

Localised roughness effects in non-uniform hydraulic waterways (2020)

Andersson. R, Larsson. S, Hellström. J, Burman. A, Andreasson. P
Journal of Hydraulic Research
Konferensbidrag

INHERENT DAMPING IN A PARTIALLY DRY RIVER (2019)

Burman. A
Ingår i: Proceedings of the 38th IAHR World Congress, s. 5091-5100, 2019