Håkan Lideskog
Håkan Lideskog

Håkan Lideskog

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Maskinkonstruktion
Produkt- och produktionsutveckling
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
hakan.lideskog@ltu.se
0920-492027
E218L Luleå

Om mig

Min forskning handlar främst om att undersöka hur skogsbrukssteknik kan effektiviseras genom mekanisering och automatisering. Jag arbetar även med att undersöka hur nya sätt att göra affärer kan användas för att öka tekniknivån och kvaliteten i stort inom skogsbruket, via så kallade prestandabaserade kontrakt. Mina huvudsakliga samarbetspartners finns i Umeå på Sveriges lantbruksuniversitet.

Genom min institutionstjänstgöring vid LTU är jag även involverad i kurserna M7017T, M0010T och M7011T som handledare och hjälplärare.

IMG_1751_edit.JPG
Maskinell plantering med MagMat och Bracke P11.

Publikationer

Konferensbidrag

Obstacle identification through fast vector analysis (2016)

Vingbäck. J, Lideskog. H, Karlberg. M, Jeppsson. P
Ingår i: ASME 2016 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, American Society of Mechanical Engineers, 2016, DETC2016-59881
Artikel i tidskrift

Simulated continuous mounding improvements through ideal machine vision and control (2016)

Lideskog. H, Karlberg. M
Silva Fennica, Vol. 50, nr. 2
Artikel i tidskrift

Defining Functional Products through their constituents (2015)

Lindström. J, Sas. D, Lideskog. H, Löfstrand. M, Karlsson. L
International Journal of Product Development, Vol. 20, nr. 1, s. 1-24
Artikel i tidskrift

Development of a research vehicle platform to improve productivity and value-extraction in forestry (2015)

Lideskog. H, Karlberg. M, Bergsten. U
Procedia CIRP, Vol. 38, s. 68-73