Anna Krook-Riekkola
Anna Krook-Riekkola

Anna Krook-Riekkola

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Energiteknik
Energivetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
anna.krook-riekkola@ltu.se
0920-492552
E157 Luleå

Energisystemanalys - Använder och utvecklar energisystemmodeller såsom TIMES-Sweden

Publikationer

Artikel i tidskrift

A bottom-up study of biomass and electricity use in a fossil free Swedish industry (2019)

Sandberg. E, Toffolo. A, Krook-Riekkola. A
Energy, Vol. 167, s. 1019-1030
Rapport

A climate neutral Swedish industry – An inventory of technologies (2019)

Klugman. S, Sandberg. E, Lönnqvist. T, Stripple. H, Krook-Riekkola. A
Artikel i tidskrift

Dedicated versus mainstreaming approaches in local climate plans in Europe (2019)

Reckien. D, Krook-Riekkola. A, Heidrich. O
Renewable & sustainable energy reviews, Vol. 112, s. 948-959
Artikel i tidskrift

Sustainable and Resource Efficient Cities platform (2019)

SureCity holistic simulation and optimization for smart cities
Pardo-García. N, Simoes. S, Dias. L, Sandgren. A, Suna. D, Krook-Riekkola. A
Journal of Cleaner Production, Vol. 215, s. 701-711