Lars Bohnsack
Lars Bohnsack

Lars Bohnsack

Ekonom
Luleå tekniska universitet
VSS TVM, Produkt- och produktionsutveckling, Strömningslära och experimentell mekanik, VSS TVM Projektekonomer
Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
lars.bohnsack@ltu.se
0920-491462
E116 Luleå

Jag arbetar som projektekonom och ingår i verksamhetsstödet vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM). 

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är budget, uppföljning, prognos och bokslut samt den ekonomiska redovisningen för forskningsämnet Datorstödd maskinkonstruktion och centrumbildningen Centrum för bilsystemteknik och testning - CASTT.