Magnus Gustafsson
Magnus Gustafsson

Magnus Gustafsson

Professor
Luleå tekniska universitet
Tillämpad fysik
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
magnus.gustafsson@ltu.se
0920-491983
E158 Luleå

Forskning

Teoretisk atom- molekyl- och optisk fysik. Kvant- och klassiska beskrivningar av molekylära kollisioner och växelverkan med elektromagnetisk strålning. Fokus på astro-tillämpningar: molekylproduktion i det interstellära mediet och strålningstransmission i planet- och stjärnatmosfärer.

Doktorand:  Wissam Fakhardji, Collision-induced absorption in planetary atmospheres, september 2015 -

Postdoktorer:

  • Péter Szabó, Molekylproduktion i det interstellära mediet, mars 2017 - februari 2019
  • Daniel Šimsa, Beräkningar av absorption i solsystemets jätteplaneter, mars 2020 -
  • Martina Šimsová född Zámečníková, Beräkningar av molekylära processer i supernovor, mars 2020 -

Masterstudenter:

  • Jonatan Öström, Radiative association of CF+, 2014-2015, uppsats
  • Johan Carlstedt, H2-He kollisions-inducerad absorption, 2019

Om min forskning innan jag kom till LTU

Presentationer

Postrar

Publikationer, kommentarer och mindre korrektioner

Publons/ResearcherID

CV

Undervisning

Min undervisning är centrerad kring studentengagemang. Mina verktyg: interaktiva metoder, konceptfrågor med mentometrar och "kompis"-undervisning.  Dessa kompletteras med en kombination av traditionella klassrums-demonstrationer och datorsimuleringar.

Mer om min undervisning

Övrigt

Jag är delaktig i organisationen av LTU:s Rymdforskarskola.

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Formation of CO+ by radiative association II (2020)

Zámečníková. M, Gustafsson. M, Nyman. G, Soldán. P
Monthly notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 492, nr. 3, s. 3794-3802
Artikel i tidskrift

Molecular dynamics calculations of collision-induced absorption in a gas mixture of neon and krypton (2020)

Fakhardji. W, Szabo. P, El-Kader. M, Gustafsson. M
Journal of Chemical Physics, Vol. 152, nr. 23
Konferensbidrag

A computational study of hydrogen dimers in giant-planet infrared spectra (2019)

Gustafsson. M, Leigh. F, Orton. G
Ingår i: International Conference on Spectral Lines Shapes : 17–22 June 2018, Dublin City University, Ireland, 2019, 012010
Artikel i tidskrift

Collision-induced absorption in Ar–Kr gas mixtures (2019)

A molecular dynamics study with new potential and dipole data
Fakhardji. W, Szabo. P, El-Kader. M, Haskopoulos. A, Maroulis. G, Gustafsson. M
Journal of Chemical Physics, Vol. 151, nr. 14
Konferensbidrag

Contribution from dimers to the collision-induced absorption spectra in an Ar–Kr gas mixture (2019)

Fakhardji. W, El-Kader. M, Haskopoulos. A, Maroulis. G, Gustafsson. M
Ingår i: International Conference on Spectral Lines Shapes, 17–22 June 2018, Dublin City University, Ireland, 2019, 012021