Pär Jonsén
Pär Jonsén

Pär Jonsén

Professor, Tf Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Material- och solidmekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Par.Jonsen@ltu.se
0920-493460
E861 Luleå

Sammanfattning av arbetsuppgifter

Forskningen är fokuserad på icke-linjär finita elementsimulering, distinkt element metoden, punktbaserade kontinuums metoder så som smoothed particle hydrodynamics (SPH) och partikel finita element (PFEM). Dessa metoder används i modellering av olika granulära processer, fluid-struktur interaktion och modellering av pulpvätskor. Pulverkompaktering, malning av malm, siloproblem samt sprick och utmattningsproblem är några av de processer som studeras.  Huvudområden är utveckling av materialmodeller, energibaserade sprick-modeller, skadeeffekter i grönkroppar, mätning av sprick-energier och undersökning av spänningsfält i pulverkompakteringsprocessen. Kombinering av olika numeriska metoder för fysikaliskt realistiska globala modeller är också ett fokusområde. Även utveckling av experimentella metoder och experimentella mätningar inom olika processer ingår.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Dislocation Density Based Flow Stress Model Applied to the PFEM Simulation of Orthogonal Cutting Processes of Ti-6Al-4V (2020)

Rodríguez. J, Larsson. S, Carbonell. J, Jonsén. P
Materials, Vol. 13, nr. 8
Artikel i tidskrift

Identification of fracture toughness parameters to understand the fracture resistance of advanced high strength sheet steels (2020)

Frómeta. D, Parareda. S, Lara. A, Molas. S, Casellas. D, Jonsén. P, et al.
Engineering Fracture Mechanics, Vol. 229
Artikel i tidskrift

Numerical Methods for the Modelling of Chip Formation (2020)

Rodriguez Prieto. J, Carbonell. J, Jonsén. P
Archives of Computational Methods in Engineering, Vol. 27, nr. 2, s. 387-412
Artikel i tidskrift

The particle finite element method for transient granular material flow (2020)

modelling and validation
Larsson. S, Rodriguez Prieto. J, Gustafsson. G, Häggblad. H, Jonsén. P
Computational Particle Mechanics