Hoppa till innehållet
Nazanin Janne 2
Dr. Jan Ukonsaari (Senior R&D Engineer Vattenfall AB, R&D) och Nazanin Emami, professor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskare leder stort projekt inom energisektorn

Publicerad: 26 april 2022

Luleå tekniska universitet har beviljats ett Vinnovaprojekt i samarbete med Vattenfall och flera andra företag inom energisektorn. Syftet med projektet är att öka livslängden och uthålligheten för turbiner i vattenkraftverk.

Den totala budgeten för projektet, som startade i mitten av april 2022, ligger på drygt åtta miljoner kronor. Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen och Vinnova bidrar med lite mer än hälften och andra industripartners bidrar med resterande kapital.

Målet är att utveckla och validera ett självsmörjande lager med grafen och 2D-material (kristallina material bestående av ett lager atomer), bland annat för att öka livslängden för turbiner i vattenkraftverk.

– Vi är mycket glada att SIO Grafen och Vinnova satsar på detta stora demoprojekt som bygger på resultat från våra tidigare forskningsprojekt tillsammans med Vattenfall. Grafen och andra 2D-material är en viktig del av framtida funktionella material i många sektorer, säger Nazanin Emami, professor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet.

Tåla höga laster

Kaplanturbiner används i stor utsträckning över hela världen för elproduktion. De är en av de vanligaste turbinerna i svenska vattenkraftverk och är särskilt lämpade där det råder ett högt flöde. 

För att Kaplanturbiner ska fungera och vara effektiva under en lång tid behöver lagren i deras löphjul vara uthålliga och tåla höga laster med låg friktion och nötning och tyngd. Tidigare forskningsresultat visar på att implementering av grafen- och 2D-material kan förbättra dessa egenskaper markant.

Detta sparar pengar och gör det mer miljövänligt eftersom de förbättrade egenskaperna hos lagren ger ökad livslängd på både lager och övrig mekanism. Det ger i slutändan en säkring av konkurrenskraften med en oljeläckagesäker design som kan börja ta större marknadsandelar även utanför Norden.

– Projektet ligger i fas med behovet för vattenkraftens roll vid optimering av förnybar energi i norra Sverige där det planeras för en fossilfri framtid inom flera industrier. Vi ser fram emot ett intressant och spännande materialutvecklingsprojekt tillsammans med våra industripartners, säger Nazanin Emami.

Projektet kommer pågå under tre år och innebära möjligheten att tillsammans med Vattenfall kunna forska närmare industrin, tillsammans med fler industripartners på högre Technology Readiness Levels (TRL). TRL är en typ av mätsystem som används för att bedöma mognadsnivån för en viss teknik. Några av dessa partners är Trelleborg Sealing Solutions, Fortum Sverige, Sustainalube, Statskraft Statkraft Sverige och Skellefteå kraft.

Kontakt

Nazanin Emami

Nazanin Emami, Professor

Telefon: 0920-491939
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik