Hoppa till innehållet

Kan bli först med ny affärsmodell

Publicerad: 21 november 2016

Den 23 november summeras tio års forskning och trendanalys inom området prestandabaserade affärsmodeller. Forskningen på Luleå tekniska universitet är världsunik och svenska företag ser en potential att bli först på marknaden med ett mer hållbart sätt att göra affärer.

Inom Fastelaboratoriet på Luleå tekniska universitet har forskare i nära samarbete med företag tagit fram konkreta resultat för hur prestandabaserade affärsmodeller kan bidra till resurseffektiv industriutveckling. Det handlar om att leverera funktion och tillgänglighetskontrakt istället för att sälja hårdvara.

– Idag finns ingen aktör som erbjuder ett alternativ och svenska företag kan därför bli först ut på marknaden. Vi har kunnat visa på signifikanta förbättringar vad gäller hållbarhet när företag behåller ansvaret över produkten och levererar funktionen istället. Om flera branscher går över till detta kan det få en global påverkan, säger Magnus Karlberg, föreståndare för Fastelaboratoriet.

Företag ser utvecklingspotential

Volvo Construction Equipment är en av de samarbetspartners som varit med från start i Fastelaboratoriets forskningsverksamhet. Deras kunder efterfrågar redan idag kontrakt som bygger på funktion och tillgänglighet istället för enbart hårdvara.

– Kan vi inte erbjuda det riskerar vi att tappa affären. Tillgänglighetskontrakten innebär också att vi behöver anpassa lösningarna utifrån kundens behov och förväntningar mer än vid hårdvaruförsäljning. Vi ser en potential i den utvecklingen eftersom vi kan bygga en bättre förståelse för kundens tillämpning, säger Rikard Mäki, teknologiplaneringschef på Volvo CE. 

Funktionsupphandling i regeringens strategi

Lena Svendsen, departementssekreterare på Näringsdepartementet, känner igen trenden mot att det blir viktigare för företag att tänka hållbarhet, cirkularitet och resurseffektivitet. Regeringens mål är att vara ledande i denna utveckling och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Förutom arbetet med de globala målen inom Agenda 2030 och Sveriges strategi för nyindustrialisering har regeringen nyligen lanserat en upphandlingsstrategi för att möta utmaningarna.

– Vi måste i större utsträckning använda funktionsupphandling i den offentliga verksamheten. Kommuner och landsting är stora kunder och de har en viktig roll i hur strategin ska implementeras, säger Lena Svendsen.

Taggar