Hoppa till innehållet

Lappat och lagat – det nya high tech

Publicerad: 4 februari 2021

Slit och släng-eran är förbi. Det som ökar konkurrenskraften hos framtidens industri är att lyckas designa en produkt, till exempel en bil som kan återvinnas, uppgraderas och återanvändas gång på gång. Luleå tekniska universitets 28-miljonerssatsning CREATERNITY med 100-talet forskare i 25 olika forskningsämnen och en ny forskarskola ska utveckla den nya cirkulära ekonomin med hjälp av bland annat artificiell intelligens, telekommunikation och sensorteknik.

– Det krävs nya affärsmodeller för att skapa drivkraften till att designa och tillverka produkter som håller länge eller som kan återtillverkas, genom att till exempel byta ut vissa komponenter. Både kunden och leverantören har lika stora skäl till att produkten ska hålla så länge som möjligt och fungera problemfritt i en cirkulär ekonomi, säger Roland Larsson, professor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet och vetenskaplig ledare för CREATERNITY.

Säljer tjänster istället för produkter

För industrin kan cirkulärt materialflöde som CREATERNITY utvecklar, betyda att ett företag säljer en tjänst istället för en produkt. SKF har till exempel börjat sälja rotation istället för kullager. SKF behåller ägandet av själva lagret och är därför mycket mån om att det inte ska gå sönder. Ett annat företag som CREATERNITY jobbar med är Electrolux. Där vill forskarna vid Luleå tekniska universitet använda så kallad modularisering för att skapa cirkulär ekonomi. Tvättmaskinen kan byggas upp av ett antal moduler. Modulernas livslängd är olika och kanske bara enstaka moduler verkligen slits och måste ersättas. Då kan just den delen av maskinen bytas ut och den gamla lagas och används igen i en annan maskin. En modul kanske byts ut för att den blivit omodern och den gamla tas tillbaka och kan användas på ett annat sätt eller uppgraderas.

CREATERNITY har ett nära samarbete med bland annat SKF, Ericsson Research, ABB, Ragn-Sellsföretagen AB och Sweco och Gertrud Åström, företags- och organisationsutredare och jämställdhetsexpert.

Återvinner rymdskrot

Forskningsprojektet handlar om att möjliggöra cirkulär ekonomi genom att återanvända material och produkter som maskinkomponenter, kläder, elektronik, vitvaror, fordon och till och med rymdskrot; att lappa och laga med high-tech. För att leverantörerna ska veta om produkten är på väg att gå sönder vill de övervaka sina system. Det sker genom sensorer i maskinerna som skickar information om hur maskinen mår. Då kan leverantören av tjänsten/produkten veta på ett tidigt stadium att produkten behöver repareras. Senaste tekniken inom artificiell intelligens, telekommunikation och sensorteknik gör att vi kan koppla upp och ihop människor, produkter och processer.

Artificiell intelligens, sensorteknik och telekommunikation

– För att klara det behövs massor av data från de olika system som finns i samhället. Dessa data används för att optimera driften, resursförbrukningen. Eftersom alla företag och hushåll snart blir sammankopplade i en komplex samverkan krävs digitaliseringen som stöd. Digitalisering är en förutsättning för att samhället ska kunna ställa om till cirkulär ekonomi, säger Karl Andersson, professor i distribuerade datorsystem och vetenskaplig ledare för CREATERNITY.

Billigare laga än att köpa nytt

Digitaliseringen behövs även för att hålla reda på komplexa affärsöverenskommelser mellan olika aktörer i olika delar av den cirkulära värdekedjan. Målet är att reparera mycket mer, det ska vara billigare att laga och att uppgradera ett system än att köpa ett nytt.

– Vårt forskningsprojekt CREATERNITY handlar långt ifrån bara om teknik. För att skapa cirkulär ekonomi måste vi alla lära oss vad det innebär, inte minst barnen i skolan. Vi måste också ändra lagarna och de ekonomiska styrsystemen i samhället, säger Roland Larsson.

I augusti startar forskarskolan inom CREATERNITY på Luleå tekniska universitet och doktorander rekryteras under våren.