NiklasLehto

Nya arbetssätt i coronavirusets spår

Publicerad: 24 mars 2020

I coronavirusets spår tvingas Luleå tekniska universitet utveckla nya arbetssätt kring tentamen och undervisning på distans.
– Det blir ett påtvingat språng in i framtiden, vi kommer att lära oss mycket, säger Niklas Lehto, huvudutbildningsledare vid institutionen för teknikvetenskap och matematik.

Efter beskedet under förra veckan att landets universitet och högskolor stängs för att minska smittspridning har lokalerna ekat tomma på Luleå tekniska universitet. Samtidigt gick personalen in i en minst sagt hektisk period.

”En jätteutmaning”

– Vi släpptes plötsligt ner i en situation där vi måste lösa en mängd frågor kring distansundervisning, och inte minst distanstentamen, säger Niklas Lehto.
Ett av de första beslut som togs av universitetsledningen var att skjuta upp den då förestående tentamensperioden med en vecka, för att hinna utarbeta rutiner kring genomförandet.
– Bara på vår institution är det 1800 studenter som ska skriva tentamen de kommande tio dagarna, i ett 30-tal kurser. Det är en jätteutmaning att få det att fungera rent praktiskt, säger Niklas Lehto.
Han har själv viss erfarenhet av ämnet efter att ha deltagit i projekt som arbetat med framtidens distansundervisning och -tentamen – men att gå från pilotprojekt till skarp verksamhet inom loppet av dagar är så klart svårt, menar han.
– Självklart dyker det upp utmaningar. Den första och största är kanske att det inte finns några verktyg anpassade för en tentamenssituation. Vi kommer använda oss av Zoom, som egentligen är ett föreläsningsverktyg, säger Niklas Lehto.

Övervakas på distans

Rent praktiskt kommer tentamen gå till så att studenterna först av allt skickar in en bild av sin legitimation för att testa utrustning och styrka sin identitet i nästa skede. Tentaövervakaren inleder med att kontrollera att identiteten är rätt, och fortsätter med att be studenten visa sin arbetsyta med hjälp av kameran. Sedan sätter själva tentamen igång.
– De kommer att skriva i timslånga block. Efter en timme blir det paus för att uträtta eventuella behov, och sedan fortsätter tentamen. Normalt sett görs allt i ett sjok, säger Niklas Lehto.
Under hela tentamen ser en mängd övervakare till att allting sköts enligt reglerna. De kan till exempel be studenten sluta skriva och visa upp sin arbetsyta. Bilden ska visa studentens mun så att man kan vara säker på att någon kommunikation inte sker. Totalt kommer varje övervakare att ha koll på 25 studenter på distans.

Svåra frågor

Reaktionerna från personal och studenter har varit sansade. 
– Den här informationen gick ut till ungefär 1800 studenter under förra veckan, och vi har väl fått ett tiotal frågor från studenter. Både personal och studenter förstår att det är en väldigt speciell situation, men visst finns det frågetecken, säger Niklas Lehto.
En del undrar hur de ska göra om de inte har någon dator, andra ställer sig frågande till om universitetet verkligen får övervaka dem i deras hemmiljö, och ytterligare någon har undrat hur man löser en situation där två sammanboende läser samma kurs.
– Frågorna är befogade, och vi har ju inga klockrena svar egentligen. I det här läget gäller det att försöka vara pragmatisk och lösa uppkomna situationer på bästa sätt, säger Niklas Lehto.
Efter tentaperioden kommer nästa utmaning direkt, när undervisningen ska ska helt på distans. Något man redan börjat arbeta med.
– Personalen gör verkligen en heroisk insats med att få det här att fungera, säger Niklas Lehto.

Niklas Lehto

Niklas Lehto, Biträdande professor, Huvudutbildningsledare

Telefon: 0920-492085
Organisation: Tillämpad fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik