elledningar

Elkraftteknik i media: "LTU-forskaren om framtidens elchocker"

Publicerad: 16 mars 2018

Kommer elnäten att klara belastningen i framtiden när allt fler börjar ladda sina bilar efter jobbet? Kommer elnät ens att behövas ifall fler norrbottningar börjar producera sin egen el via solpanaler?

De framtidsspaningarna diskuterades av Math Bollen, professor i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet, under en föreläsning på Great Northern i Skellefteå. Det är en del av satsningen ”Universitetet presenterar i Skellefteå”.

Läs mer i Kurirens artikel.