Föreläste om solceller till studenter i Zambia

Publicerad: 13 juni 2018

Under ett besök i Zambia höll doktoranden Enock Mulenga en uppskattad föreläsning om solceller vid Mulele Mwana kompetens och träningscenter för föräldralösa och utsatta barn i Lusaka.

Enock Mulenga. doktorand i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå, besökte Zambia för att presentera på en konferens i Livingstone Town. Då blev han även inbjuden av Mulele Mwana Skills and training centre för att hålla en föreläsning.

– Jag höll ett tre timmars föredrag om solceller och solenergi och eleverna var väldigt tacksamma över mitt besök. Min handledare, professor Math Bollen, stöttade idén om att dela med sig av kunskap inom solenergi och han skänkte också en bok om integration av förnybar energi, säger Enock Mulenga.

Mulele Mwana skills and training centre ger grundläggande utbildning inom ellära, skrädderi, snickeri, catering och bilteknik till föräldralösa barn i samhället.

Enock Mulengas forskar i ett projekt som heter ”Solkraft i Norra Sverige” som är finansierat av Skellefteå Kraft AB och Umeå Energi. Målet med projektet är att utöka kunskapen kring integrering av solkraft i kraftnätet i norra Sverige.

– Vi för också diskussioner med två universitet i Zambia om eventuella samarbeten kring gemensam forskning inom mitt område.

Resan till Zambia sponsrades av Metrum.