Hoppa till innehållet

SKF ny samarbetspartner i Luleå tekniska universitets vätgassatsning CH2ESS

Publicerad: 5 oktober 2021

SKF blir ny samarbetspartner i Luleå tekniska universitetets vätgasinitiativ CH2ESS. SKF kommer i CH2ESS att delta i och finansiera forskning inom vätgasanvändning i industriprocesser och energisystem, med syftet att påskynda omställningen av fossilfri tillverkning av lagerstål.

– Mekaniska komponenter är mycket viktiga för att säkerställa funktioner och drift av framtida vätgassystem. Tillsammans med CH2ESS och dess partners kan vi bidra i utformningen av robusta, pålitliga vätgassystem, med lägsta möjliga påverkan på miljön och på den totala driftskostnaden. Det här kommer inte bara att gynna svensk industri, utan också global teknikutveckling för den framtida vätgasekonomin, säger Victoria Van Camp, CTO på SKF.

SKF välkommet tillskott i CH2ESS

Luleå tekniska universitetet gör genom CH2ESS (Center for Hydrogen Energy Systems Sweden) en omfattande forsknings- och utbildningssatsning i nära samarbete med ledande basindustrier och energiproducenter. Fokus är vätgas i industriella processer och energisystem. Universitetets avancerade pilotanläggning för drivmedelssyntes, LTU Green Fuels, utgör en stödjande infrastruktur för storskaliga experiment med vätgas.

– Vi ser fram emot att få med SKF i vårt kompetenscentrum CH2ESS. SKF:s stora kunnande inom industriella tillämpningar, materialteknik och Internet of Things kommer att bli ett välkommet tillskott till den kompetens som redan finns inom CH2ESS. Vi ser fram emot ett spännande samarbete där vi tillsammans löser viktiga problem kopplade till vätgastekniken, säger Rikard Gebart, verksamhetsledare för CH2ESS och professor i energiteknik, vid Luleå tekniska universitet.

Verkliga utmaningar är utgångspunkten

Gemensamt för aktörerna inom CH2ESS är ett intresse för de viktiga forsknings-, innovations- och industrialiseringssatsningar inom vätgasområdet som genomförs i norra Sverige. Utgångspunkten i CH2ESS är verkliga behov och viktiga utmaningar kopplade till dessa vätgassatsningar.

Forskningsområden som SKF satsar på inom CH2ESS omfattar vätgasförsprödning i lager, keramiska hybridlager, och utveckling och kommersialisering av fossilfritt stål optimerat för lagertillämpningar. SKFs kompetens kommer att bli ett viktigt bidrag till samarbetet inom CH2ESS.

Samarbetsparter i CH2ESS är förutom SKF i dagsläget: LKAB, SSAB, Vattenfall, Hybrit, H2 Green Steel, Skellefteå Kraft, NTNU Energi Team Hydrogen vid Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) och Piteå kommun.