Hoppa till innehållet

Studenter bakom första förarlösa dumpern

Publicerad: 23 september 2016

Studenter på Luleå tekniska universitet har i samarbete med Volvo Construction Equipment tagit fram en förarlös dumper. Förutom bättre arbetsmiljö kan koldioxidutsläppen minska med hundra procent.

– Prototypen som Volvo CE visade upp förra veckan på Exploration Forum i Eskilstuna kan bli den första förarlösa dumpern av det här slaget. Den kan användas i exempelvis gruvor eller stenbrott där det är osäkert för personer att arbeta, säger Anders Pettersson som handlett studenterna i produktframtgningsprojekten SIRIUS på civilingenjörsprogrammet Maskinteknik.

Fordonet rullar på egen hand

Under 2014 fick studenterna vid Luleå tekniska universitet i uppdrag att tillsammans med Volvo CE utveckla plattformen till ett helelektriskt och förarlöst koncept för att flytta material effektivare. Josef Elhag var med i framtagandet och jobbar idag på Volvo Cars. Under förarbetet gjorde de intervjuer och enkäter med företag, förare och mekaniker för att ta reda på branschens behov.

– Efter förarbetet skrev vi vår kravspecifikation och började med konceptgenererandet. Hur ska vi styra maskinen? Hur ska hjulupphängningen se ut? Utifrån detaljritningarna har Volvo CE byggt fordonet, säger han.

Fordonet utan hytt och förare som rullar på egen hand kan flytta och dumpa material i exempelvis ett stenbrott. Studenterna tog fram mekaniken bakom och Volvo CE har utvecklat styrsystemen och övriga system.

– Redan idag finns det i gruvan fordon som är radiostyrda men det unika med dumpern är att den kör själv efter ett program och kan kopplas ihop med flera maskiner till ett tåg, säger Josef Elhag.

Ökad säkerhet och mindre utsläpp

Förutom säkerhet finns idag en hög efterfrågan på produkter som är bränsleeffektiva. Elektrifierade och autonoma fordon av den här typen kan exempelvis minska utsläppen av koldioxid med 100 procent på en arbetsplats. Det genom att bland annat använda grön el istället för diesel. Industrin ser därför möjligheter i att ta fram nya lösningar som kan utföra tyngre arbeten med begränsad eller ingen hjälp från människor.

– Maskinkonceptet erbjuder lägre totalkostnad för drift tack vare lägre förar- och enegikostnad. Operatören kan övervaka flera maskiner samtidigt, ungefär som en fåraherde, säger Joakim Unnebäck som jobbar på Volvo CE och är en av dem som har coachat studenterna i projektet.

Huruvida exakt den här produkten verkligen når marknaden återstår att se och det är nu kunderna som avgör nästa steg i processen. Den förarlösa dumpern är fortfarande på experimentnivå men nästa generation är inte långt bort från marknaden. Volvo CE betonar vikten av samarbetet med akademin för att ta fram morgondagens lösningar.

– Den här typen av samarbete mellan Volvo CE, kunderna, regeringen och den akademiska världen ger oss möjlighet att investera i ny teknik och utforska lösningar som är relevanta för vår kundbas och möter framtida utmaningar, säger Erik Uhlin, projektledare inom avancerad teknik på Volvo CE.

För universitetets del leder samverkan till att studenterna får en koppling direkt ut i arbetslivet.

– Att göra den här typen av projekt är en bra förberedelse för att komma ut i arbetslivet. Studenterna får göra något på riktigt och konstruera en verklig produkt under studietiden. Den kompetensen ger en bra start på karriären, säger Anders Pettersson på Luleå tekniska universitet.

Taggar