Hoppa till innehållet

Världsledande nätverk för stålindustrin besökte universitetet

Publicerad: 15 oktober 2019

Det världsledande nätverket inom stålindustrin, Association for Iron and Steel Technology (AIST) besökte Luleå tekniska universitet för att ta del av universitets stålforskning. Med 17 500 medlemmar i över 70 länder syftar nätverket till att främja hållbar teknologisk utveckling i världen, inom järn- och stålproduktion, bearbetning och användning.

– Medlemmarna från AIST var mycket nöjda med studiebesöket och den inblick de fick i den stål-relaterade forskning som pågår på Luleå tekniska universitet. De experimentella forskningsresurserna och vårt nära samarbetet med industrin var något som intresserade gruppen, säger Jens Hardell, biträdande professor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet.

Fick besöka labben

AIST är en globalt ledande organisation inom nätverkande, utbildning och hållbarhetsprogram inom stålindustrin. Fokus vid besöket på Luleå tekniska universitet, var Institutionen för teknikvetenskap och matematik och Centrum för högpresterande stål (CHS) , som bedriver omfattande forskning i nära samarbete med industrin. Under dagen fick besökarna från AIST möjlighet att se forskningslaboratorierna inom materialteknik, hållfasthetslära och maskinelement. Där fick de ta del av den samlade infrastrukturen som finns tillgänglig på Luleå tekniska universitet, för utveckling och utvärdering av stål och stålets tillämpning inom olika områden.

– Den experimentella profilen inom institutionen, med ett stort antal unika testutrustningar för materialkarakterisering vid extrema förhållanden, i kombination med avancerad modellering och simulering av både material och processer ger oss en unik position att tackla alla steg i en värdekedja från råmaterial till färdig produkt, säger Jens Hardell. 

Universitetets stålforskning

Prorektor, professor Pär Weihed som inledde besöket med att hälsa välkommen, berättade om Luleå tekniska universitets olika utbildnings- och forskningsaktiviteter. Därefter presenterades tre forskningsämnen vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik, av Marta-Lena Antti, professor i materialteknik, Pär Jonsén, professor i hållfasthetslära och Jens Hardell, biträdande professor i maskinelement. Samtliga lyfte forskningsinsatser kopplade till utveckling och användning av stål och det unika med institutionen och universitetet när det gäller stålforskning. Exempel på det är nya högpresterande karbidfria bainitiska stål, modellering och simulering inom presshärdning av höghållfast stål, samt geometri- och materialoptimering för minskat slitage inom mineralhantering.

– En av våra största styrkor är vårt nära och tvärvetenskapliga samarbete mellan olika forskningsämnen både när det gäller kunskap och experimentell forskningsutrustning. Det ger oss en kombination av bredd och djup i forskningen och skapar en attraktiv forskningsmiljö som resulterar i god industrisamverkan och förutsättningarna för nya vetenskapliga bidrag till stålforskningsområdet, säger Marta-Lena Antti.

I media

Kontakt

Jens Hardell

Jens Hardell, Professor, Avdelningschef

Telefon: 0920-491774
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Taggar