Hoppa till innehållet

Vill förhindra isbildning i nytt projekt

Publicerad: 27 februari 2020

En beläggning som förebygger isbildning, och i de fall den ändå uppstår – ser till så att den försvinner. Det utvecklar forskare vid Luleå tekniska universitet som en del av projektet Ice Proof Arctic som nu är igång.

– Den kan komma att användas på vindkraftverk men också andra byggnader eller strukturer som har problem med is och snö, säger Marcus Björling, forskare inom tribologi.

Möta utmaningar

Projektet är ett samarbete mellan en mängd aktörer inom både näringsliv, akademin och regionala myndigheter. Region Norrbotten spelar en viktig roll som finansiär tillsammans med EU:s regionalfonder, och universitet i både Sverige, Finland och Norge är involverade.
Syftet är att möta de utmaningar som is och snö medför i de nordliga regioner där aktörerna finns.
– Samhället är mer sårbart i sådana här regioner, mer extremt än längre söderut. Projektet handlar egentligen om att bevara de resurser vi har och skydda samhället mot förluster av viktig samhällsfunktion, trots svåra förutsättningar, säger Marcus Björling.

Tre delar

Det ska uppnås genom att fokusera på tre områden; elförsörjning men även försörjning av kommunikation och data, elproduktion samt snölaster på byggnader och andra strukturer.
Som exempel nämner Marcus Björling snölaster på luftledningar, is och snö som ställer till med problem för vindkraftverk både vad gäller produktion och som en risk för människor vid nedfall, samt de stora skador som kan uppstå på byggnader vid hög snölast.
– Vindkraftverk exempelvis måste stängas för avisning vid allt för mycket is och snö. Det är dessutom en säkerhetsrisk för folk som arbetar eller vistas i närheten, det har inträffat dödsfall när is fallit ned från hög höjd, säger Marcus Björling.

Innovationer

Han är själv en del av forskargruppen som företräder Luleå tekniska universitet i projektet, och arbetar med en ny sorts ytbeläggning som ska kunna appliceras på exempelvis just vindkraftverk.
– Den ska förhindra isbildning, och i den mån det uppkommer ska den även kunna göra sig kvitt den, säger Marcus Björling.
Teknologin är hittills testad framgångsrikt i liten skala i ett föregående projekt, nu ser forskargruppen fram emot att testa den i större skala.
Inom ramen för samma projekt vid de andra universiteten testas också innovationer, och förhoppningen är att kunna finna områden där de kan kombineras.
– Exempelvis arbetar forskarna vid universitetet i Oulu med en islastsensor som ska kunna känna av hur mycket is som har byggts upp på en struktur. Man kan tänka sig att deras sensorer styr vår beläggning, säger Marcus Björling.

Projektet har en budget på ca 12 miljoner kronor och pågår till 30/9 2022.