Hoppa till innehållet

Per Ståhle blev årets Odqvist-föreläsare

Publicerad: 21 juni 2022

Den 15–16 juni var Luleå tekniska universitet värd för konferensen Svenska Mekanikdagar med 75 presentationer och drygt 100 deltagare. På konferensens första dag presenterades årets Odqvist-föreläsare, Per Ståhle.

Per Ståhle är professor emeritus i hållfasthetslära vid Lunds universitet. Han har tidigare varit verksam som forskare vid Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet. Enligt motiveringen tilldelas Per Ståhle 2022 års Odqvist-pris av Svenska Nationalkommittén för Mekanik för att han genom

”sin insats inom hållfasthetslära och tillämpad mekanik tagit ämnet framåt speciellt inom spänningskorrosion och väteförsprödning. Professor Ståhle har varit mycket aktiv internationellt men även nationellt och bland annat varit medlem i UTAM och ordförande i Svenska Nationalkommittén för Mekanik.”

Per Ståhles föreläsning handlade om hur metallhydrider bildas och växer under mekanisk belastning, så kallad väteförsprödning vilket handlar om hur material går sönder. En metallhydrid är en kemisk förening mellan väte och en metall. I sin forskning har Per Ståhle arbetat med att skapa modeller för hur den här processen går till för att kunna prediktera vad som händer i spricker och hur sprickor initieras och växer i metaller.

– Med tanke på dagens satsningar på vätgasteknik är Per Ståhles forskning högaktuell. Men det finns även andra tillämpningsområden. I samband med svetsning bildas väte som påverkar materialet. Per Ståhles forskning bidrar till att vi idag har utvecklat bättre svetstekniker som ger hållbarare svetsfogar, säger Pär Jonsén professor i hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet.

Odqvist-priset delas ut till minne av Folke Odqvist (1899-1984), professor i hållfasthetslära 1936-1966 vid Kungliga tekniska högskolan.

Under konferensens andra dag höll Daniel Casellas, forskningsdirektör vid Eurecat i Barcelona och adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet, en föreläsning om formning av komponenter och sprickbildning inom bilindustrin. I dagens energieffektiva bilar krävs att chassit är så lätt som möjligt. Men ju tunnare, och därmed lättare, chassit görs desto mer skadekänsliga blir de. Därför är det viktigt att välja material med hög brottseghet. Daniel Casellas visade hur man kan producera lätta och samtidigt hållbara chassin genom att skräddarsy egenskaper genom exempelvis varmformning och presshärdning.

Även konferensens tredje föreläsare, Anna-Lena Ljung, biträdande professor i strömningslära vid Luleå tekniska universitet, är verksam inom ett område med betydelse för den gröna omställningen. Hennes föreläsning handlade om hur vattendroppar fryser till och hur man kan skapa modeller för att prognosticera dessa fenomen. Hennes forskning kan bland annat förklara varför is bildas på vindkraftverk och vad man kan göra för att förhindra att så sker.

Svenska Mekanikdagar arrangeras av Svenska Nationalkommittén för mekanik och ambulerar mellan olika svenska lärosäten. I Luleå var det 75 presentationer och 102 deltagare.  Nästa Svenska Mekanikdagar kommer att äga rum på Chalmers tekniska högskola i juni 2024. En utgångspunkt är att arrangemangen ska locka många doktorander, inte bara seniora forskare.

– Vi måste värna om våra doktorander. De är forskningsområdets framtid, säger Pär Jonsén.

Doktorander prisas

Under Svenska Mekanikdagar mottog även doktorander priser för sina insatser. Här följer deras namn, priser samt motiveringar.  

TETRA PAK AWARD I COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)
Daniele Massaro vid Kungliga tekniska högskolan
"För undersökning av fysiken för inkompressibla turbulenta flöden med hjälp av direkta numeriska simuleringar (DNS) med adaptiv nätförfining (AMR)"

SANDVIK-PRISET I MATERIALMEKANIK
Thomas Lindström vid Linköping universitet
"För utvecklingen av en konstitutiv modell av en additivt tillverkad seg nickelbaserad superlegering som genomgår cyklisk plasticitet"

SAAB-PRISET INOM MEKANIK OCH MATERIALTEKNIK FÖR FLYGTAPPLIKATIONER
Anna Dalklint vid Lunds universitet
"För design av avstämbara material för ljudbandgap med topologioptimering"

GKN AEROSPACE AWARD INOM MEKANIK
Carolyn Oddy vid Chalmers tekniska universitet 
"För utveckling av en makroskalemodell för 3D-vävda kompositmaterial för att beskriva hur de deformeras och misslyckas under mekaniska belastningar"