Hoppa till innehållet
Kol - Creative Commons

Satsning på biokol för fossilfri järn- och stålproduktion

Publicerad: 13 juli 2022

Forskargrupper och teknikutvecklingsföretag deltar i ett nystartat projekt där de tar stora steg mot att fasa ut användningen av fossilt kol inom järn- och stålindustrin i Sverige. Fokus ligger på forskning kring produktion av biokol. Professor Kentaro Umeki vid Luleå tekniska universitet kommer att delta och leda en stor del av projektet som stöttas av Energimyndigheten med 12 miljoner kronor.

Järn och stålindustrin är viktig för export och sysselsättning i Sverige. Produktionen av stål är dock tyvärr långt ifrån miljövänlig idag då kolet som används orsakar koldioxidutsläpp vid utvinning, transport och tillverkningsprocess. Sju till nio procent av de globala utsläppen av koldioxid kommer från järn- och ståltillverkning och i Sverige är den siffran 12 procent. Den största andelen utsläpp uppstår när fossilt kol används för att reducera järnmalm till järn. Så kallat biokol, tillsammans med vätgas, skulle därför vara en av de viktiga delarna i ett steg mot en mer hållbar framtid.

– I diskussionerna om utfasning av fossilt kol är det oerhört viktigt att veta att kol fortfarande behövs när övergången mot den gröna omställningen sker. Därför är kol från biomassa ett väldigt bra alternativ eftersom det är det mest kostnadseffektiva”, säger Kentaro Umeki professor i Energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Medan kol utvinns från gruvor är biokol istället baserat på förnybara råvaror så som vedrester eller industriellt biobaserat avfall, som behandlas under höga temperaturer. Till skillnad från vanligt kol, ses biokol som koldioxidneutralt enligt det nuvarande regelverket och förhoppningarna är därför att den nya tekniken kommer ge nettonollutsläpp av koldioxid.

Ett stort behov av biokol

I Sverige finns ingen storskalig produktion av biokol, som uppfyller järn- och stålindustrins krav, och därmed kan ersätta det fossila kolet som används idag.

Under projektet kommer biokol att produceras i befintliga kraft- och fjärrvärmepannor av sorten fluidiserad bädd. Den sortens pannor är nämligen vanliga i Sverige och fungerar väl för omvandling av biomassa och avfall.

Enligt bakgrundsdokumentation till bidragsansökan ser man att den totala produktionen av biokol som behövs för att ersätta fossilt kol inom industrin är mellan 200 000 och 300 000 ton under åren 2030 – 2045.

I ansökan framgår det även att det vid projektets slut kommer finnas ett nytt reaktorkoncept redo att implementeras och som kommer att förse industripartnerna med upp till 80 000 ton biokol per år och en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 290 000 ton per år. Tekniken som föreslås kommer därmed att kunna leverera framtida behov av biokol till järn- och stålindustrin på nationell nivå.

Kentaro Umeki

Umeki, Kentaro - Professor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492484