Hoppa till innehållet
Vattenkraft
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stor satsning på nytt kompetenscentrum för hållbar vattenkraft

Publicerad: 22 december 2021

I hård konkurrens valde Energimyndigheten att satsa på Svenskt centrum för hållbar vattenkraft med Luleå tekniska universitet som huvudsökande.

– Jag är glad och stolt över att vi fått förtroendet att driva ett av Energimyndighetens kompetenscentrum, säger Staffan Lundström, professor i strömningslära vid Luleå tekniska universitet och ansvarig för projektet.  

Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och akademi finansierar Energimyndigheten totalt elva kompetenscentrum som ska bygga upp kunskap och kompetens för att accelerera omställningen bort från fossilsamhället och stärka Sveriges konkurrenskraft.
En av de elva kompetenscentrumbildningarna – Svenskt centrum för hållbar vattenkraft – förläggs alltså till Luleå tekniska universitet.

Vattenkraft och elektrifiering

När Sverige, Europa och världen elektrifieras spelar vattenkraften en viktig roll för omställningen av energisystemet genom flexibel, pålitlig, säker och hållbar elförsörjning. Det krävs ny kunskap om balansen mellan elproduktion av vattenkraft, vattenkraftens miljöpåverkan, säkerhet och samhällsfrågor.

– Kompetenscentrumet är stort, totalt rör det sig om cirka 280 miljoner kronor och även om det inte drar igång förrän efter sommaren nästa år blir det viktigt att direkt efter julledigheterna komma igång med planeringen och utformningen av de första projekten, säger Staffan Lundström.  

Ansökningen till Energimyndigheten gjordes tillsammans med forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk. Staffan Lundström säger att han är tacksam för det stora stödet och engagemanget från industri, myndigheter och de andra deltagande universiteten under hela ansökningsprocessen.

Luleå tekniska universitet är även delaktigt som medsökande i Kompetenscentrum för hållbara turbinbränslen för luftfart och kraftproduktion (CESTAP) samt Lövkompetenscentrum – hållbar skog, material och energi.

 Intresset för Energimyndighetens utlysning om hållbara energisystem var stort. Totalt lämnades 29 ansökningar in. Energimyndigheten beslutade i december om stöd till elva  centrum om ett totalt belopp av 594 miljoner kronor fördelat över fem år.

– Kvalitén på samtliga ansökningar har varit mycket hög. Efter en gedigen bedömningsprocess har vi nu en portfölj med elva centrum med internationell spets inom en bredd av olika områden där efterfrågan på kompetens är stor, säger Rémy Kolessar, avdelningschef för Forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten.