Studieteknik

- Bävar du inför all kurslitteratur?
- Hur känns det inför första tentan?

Här kan du se studieteknikföreläsningen från den 26 januari.