Hoppa till innehållet

Laboratorium och utrustning på TVM

Institutionen för Teknikvetenskap och matematik bedriver omfattande experimentell forskning vilket innebär att det finns flertalet labb som är kopplade till våra forskningsämnen. Det handlar exempelvis om områden som tribologi, material, energi, elkraft, strömningslära, hållfasthetslära, trä- och bionanokompositer. I Skellefteå finns de labb som rör institutionens forskning inom trä och elkraft.