Hoppa till innehållet

Doktorandsektionen

Publicerad: 2 oktober 2013

Doktorandsektionen arbetar för att ta tillvara forskarstuderandes intressen och företräda dem i beslutande och beredande organ inom Luleå tekniska universitet. Huvudsakligen sker detta genom representation av forskarstuderande i olika organ inom universitetet, exempelvis i universitetsstyrelsen och fakultetsnämnderna. De medverkar även i opinionsbildning, rekrytering av forskarstuderande, informations‐ och karriärplaneringsträffar, förhandlingar, kurser, samt utvecklingsprojekt i egen regi och i samarbete med universitetet, studentkårerna och de fackliga organisationerna. Idag har de 162 medlemmar.