Kurser 2014

Publicerad: 15 juni 2015

Kurser på forskarnivå som gavs av TVM under 2014

Kurs Kurskod Hp Startvecka Ort
Plastisitetsteori   10 201402 Luleå
Avancerad problemlösning med CFD   7.5 201406 Luleå
Tillämpad matematik FOR005F 7.5 201410 Luleå
Flöde genom porösa material   7.5 201410 Luleå
Osäkerhetsanalys   7.5 201423 Luleå
Statistiska metoder och simulering FOR018F-3 7.5 201437 Luleå