Hoppa till innehållet

Kurser 2015

Publicerad: 29 mars 2016

Kurser på forskarnivå som gavs av TVM under 2015

Kurs

Kurskod

Hp

Startvecka

Ort

Tribology of Lubricated Contacts   4 201523 Luleå
Tillämpad plasticitetsteori   5   201502 Luleå
Viskös strömning   12 201506 Luleå
Seminarieserie och forskningsdialog inom Energiteknik I   3.75 201451 Luleå
Seminarieserie och forskningsdialog inom Energiteknik II   3.75 201449 Luleå
Correlation Optics and Elastic Scattering   12 201511 Luleå
Objektorienterad programmering i c++   7.5 201514 Luleå
Modern experimentell mätteknik FOR015F 7.5 201514 Luleå
Numerik FOR012F 7.5 201537 Luleå
Tidsserieanalys FOR028F 7.5 201537 Luleå
Turbulens   7.5 201540 Luleå
Seminarier i strömningsmekanik   7.5 201540 Luleå
Tribo-chemistry   4 201549 Luleå