Hoppa till innehållet
Håkan Lideskog LTU och Fastelaboratoriet.jpg
Håkan Lideskog, doktorand i forskningsämnet datorstödd maskinkonstruktion och arbetar vid Fastelaboratoriet, Luleå tekniska universitet

Undviker hinder för att plantera mer effektivt

Publicerad: 11 oktober 2012

I framtiden hoppas skogsföretag att i större utsträckning använda sig av maskinell skogsplantering framför manuell, en utveckling som idag bromsas av vissa flaskhalsar. LTU-doktoranden Håkan Lideskog arbetar på att eliminera en av dessa.

Maskiner istället för människor

Håkan Lideskog är doktorand i forskningsämnet datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet (LTU) och arbetar inom Fastelaboratoriet och ett projekt finansierat av Kempestiftelserna. Hans forskning handlar om att ta fram en teknik för att undvika hinder på ett kalhygge i samband med markberedning och plantering.

– Idag är skogsplantering i första hand ett krävande manuellt arbete som sliter hårt på såväl jord som människor. Ofta används arbetskraft som saknar erfarenhet av skogsplantering och det kan ta ett till två år innan de lär sig plantera på ett biologiskt sätt. Om den manuella planteringen kunde ersättas av maskiner skulle kvaliteten öka och återväxten säkras, berättar Håkan Lideskog.

Hans forskning handlar om att ta fram ny teknik som gör att maskiner bara gräver där det går att gräva. På ett kalhygge vill man undvika stenar, stubbar, ris och andra hinder. När färre planteringspunkter används blir det mindre slitage på marken.

Hittills har Håkan förlitat sig på litteraturstudier. Det gäller att ta reda på vad som behöver mätas, är det densitet på stenar, vatten i marken eller något annat? Det handlar om att hitta den teknik eller kombination av tekniker som visar var det går att gräva redan innan det grävs. I ett senare skede kan det bli aktuellt med forskning ute i skogen. Då behövs det sannolikt någon utrustning som kan validera resultaten, vare sig det är ovan eller under mark.

Biomassa som funktionell produkt

Håkan Lideskogs forskning handlar även om att förstå konceptet funktionella produkter. Det som skiljer traditionella varor och tjänster från funktionella produkter är att i den senare slås en hårdvara och en tjänst ihop och kunden betalar endast för funktionen. Håkan förklarar hur funktionella produkter kan kopplas till skogsindustrin:

– Om vi kan gå från manuell plantering till effektiv maskinell plantering kommer det att vara enklare för inblandade företag att räkna på vad planteringen kostar. Då kan det bli aktuellt att sälja uppväxt biomassa som en funktion. Ta SCA som exempel, de tillverkar papper och vill göra det så bra som möjligt. Om de får in sitt timmer med en viss säkerhet så blir inte produktionen lidande. För SCA vore det bättre om ett annat företag koncentrerade sig på skogen för att få fram så mycket biomassa som möjligt, då kan SCA istället bli köpare av den funktionella produkten, säger Håkan Lideskog.

Flexibla arbetstider

Att arbeta som doktorand är något Håkan trivs bra med. Största fördelen är den flexibla arbetstiden, vilket passar honom utmärkt i hans nuvarande livssituation.

– Flexibla arbetstider är en stor fördel när vi har barn, och ytterligare ett är på gång. Miljön på LTU är stimulerande och en bra sak är det personliga nätverk jag kan bygga upp i rollen som forskare. Om jag ska nämna något negativt så är det att det alltid är något som gnager i bakhuvudet, något jag måste lösa. Samtidigt tvingar det mig att tänka till och lösa problem, vilket är roligt och utvecklande.