Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Utsi, Naturfoto

Attract - Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat

Hållbart samhällsbyggande inkluderar sociala, ekonomiska, ekologiska och tekniska aspekter. Inom det tvärvetenskapliga FoU-projektet Attract integreras samtliga dessa aspekter för att kunna åstadkomma attraktivt och hållbart boende i kallt klimat. Det tvååriga FoU-projektet omfattar en budget om drygt 23 miljoner, och finansieras huvudsakligen av Vinnova, HLRC samt de medverkande företagen.

Inom Attract utvecklas ett flertal sektorsövergripande varor och tjänster, i samverkan mellan företag, LTU, Gällivare och Kiruna kommun, och med nya metoder för medborgarinflytande. Utgående från två tilltänkta kvarter i Gällivare och Kiruna kommuner, adresserar parterna behov som finns gällande attraktivt boende i kallt klimat, bl a:

  • att kunna producera attraktiva lågenergihus industriellt som uppfyller EU-direktivet “almost zero energy homes”, trots subarktiskt (kallt) klimat
  • att kunna energiförsörja byggnaderna hållbart, med en kombination av fjärr- och lokalt producerad el och värme (sol, vind, biobränsle, mm)
  • att ta fram och kunna integrera nya hållbara tekniker med befintliga system
  • att kunna utforma en attraktiv utemiljö i staden som hållbart kan hantera snö, snösmältning och stora regnmängder
  • att kunna utforma utemiljön så att de uppmuntrar till granngemenskap trots kallt klimat