Attract

Attract - Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat

Hållbart samhällsbyggande inkluderar sociala, ekonomiska, ekologiska och tekniska aspekter. Inom det tvärvetenskapliga FoU-projektet Attract integreras samtliga dessa aspekter för att kunna åstadkomma attraktivt och hållbart boende i kallt klimat. Det tvååriga FoU-projektet omfattar en budget om drygt 23 miljoner, och finansieras huvudsakligen av Vinnova, HLRC samt de medverkande företagen.

Inom Attract utvecklas ett flertal sektorsövergripande varor och tjänster, i samverkan mellan företag, LTU, Gällivare och Kiruna kommun, och med nya metoder för medborgarinflytande. Utgående från två tilltänkta kvarter i Gällivare och Kiruna kommuner, adresserar parterna behov som finns gällande attraktivt boende i kallt klimat, bl a:

  • att kunna producera attraktiva lågenergihus industriellt som uppfyller EU-direktivet “almost zero energy homes”, trots subarktiskt (kallt) klimat
  • att kunna energiförsörja byggnaderna hållbart, med en kombination av fjärr- och lokalt producerad el och värme (sol, vind, biobränsle, mm)
  • att ta fram och kunna integrera nya hållbara tekniker med befintliga system
  • att kunna utforma en attraktiv utemiljö i staden som hållbart kan hantera snö, snösmältning och stora regnmängder
  • att kunna utforma utemiljön så att de uppmuntrar till granngemenskap trots kallt klimat
12:00 30 maj
Attract
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Inbjudan till Attract slutkonferens

30 - 31 maj. 2018, 12:00
Kiruna, Scandic Ferrum
Svenska
Publicerad: 16 april 2018

Slutkonferensen för Attract kommer att anordnas den 30-31 maj lunch-till-lunch på Scandic Ferrum, Kiruna. Under konferensen kommer det att presenteras ett axplock av de resultat som tagits fram inom projektet.

Bland programpunkterna kan nämnas:

  • Hur snö kan bli en tillgång vid stadsplanering i kallt klimat
  • Innovativ VA- och fjärrvärmeförläggning i kallt klimat
  • Visualisering av en stads sociala hållbarhet

Vi vill att så många som möjligt deltar i slutkonferensen, dvs. både alla som har varit involverade i projektet, samt andra intresserade. Så sprid gärna inbjudan i dina nätverk och anmäl dig direkt via länken nedan.

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt och det ingår även lunch båda dagarna, middag och fika. Men för att veta hur många som kommer, eventuella kostönskemål, etc behöver du anmäla dig senast den 4 maj via följande länk: http://simplesignup.se/private_event/128925/ff6431fb81

Ett tips - det är ofta brist på hotellrum i Kiruna, så vänta inte för länge med att boka ditt boende!

Varmt välkommen till Attract slutkonferensen!

Lena Goldkuhl

Lena Goldkuhl, Projektkoordinator, Fil.dr

Telefon: 0920-492893
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser