Hoppa till innehållet

Arbetet inom Attract bedrivs inom sex arbetspaket:

Publicerad: 11 mars 2013

WP1: Projektledning

WP2: Attraktiva lågenergihus i kallt klimat (inkl innemiljö),

WP3: Attraktiv utemiljö i kallt klimat,

WP4: Hållbara, integrerade energiförsörjnings- och VA-system i kallt klimat,

WP5: Attraktiv och hållbar stadsutveckling i kallt klimat,

WP6: Innovations- och kunskapsöverföringsprocessen