Bygger flyttbart äldreboende

Publicerad: 24 mars 2014

Ett äldreboende som kan plockas isär och flyttas när marksprickor orsakade av gruvan i det nya Kiruna når fram till boendet, byggs i Kiruna under 2014.

Äldreboendet är 7 000 kvadratmeter stort och kan monteras ned och flyttas  när  marken undermineras på grund av gruvans expansion  i det nya Kiruna. Bygget av äldreboendet är en utmaning för byggföretaget  Lindbäcks Bygg som utför uppdraget  inom ramen för forsknings- och utvecklingsprojektet Attract .

 I Attract utvecklas hållbara produkter och tjänster, t ex lågenergilösningar och system för effektiv hantering av stora snömängder m m. Målet är produkter/tjänster som bidrar till att göra de återuppbyggda städerna Kiruna och Gällivare till hållbara städer där människor trivs.

- Äldreboendet återanvänder infrastruktur från en byggnad som rivits och ska kunna plockas isär och flyttas när sprickbildningen från LKABs gruvbrytning når fram till boendet om 20-25 år, säger Helena Lidelöw, forskare vid LTU och halvtidsanställd på byggföretaget Lindbäcks Bygg.

Den 7000 kvadratmeter stora byggnaden är 138 meter lång och levereras i moduler. Att bygga nytt och återanvända infrastruktur som avloppsledningar m m sparar tid och pengar åt Kiruna kommun. Samtidigt vet man att boendet ligger inom den zon som undermineras av gruvans expansion. 

- Till de stora utmaningarna hör nu att lösa hur grunden ska kunna plockas isär, säger Helena Lidelöw. Huset blir väldigt stort och nya sätt att tänka krävs för att hålla energiförbrukningen på en bra nivå. Dessutom ska fasaden, som är av trä, se bra ut och fungera samtidigt som den ska kunna monteras ned och byggas upp på en annan plats.

Bygget av äldreboendet startar hösten 2014.

Läs mer om Attract-projektet

Kontakta Helena Lidelöw