Lågenergihus Gällivare. Bildkälla: Sweco Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Lågenergihus planeras i Gällivare

Publicerad: 3 september 2014

Innan Attract-projektet har lågenergihus i Sverige endast byggts söder om polcirkeln. Nu planeras ett energieffektivt flerbostadshus byggas i Gällivare. Sweco och Tyréns har tillsammans med Luleå tekniska universitet arbetat med arkitekturen och byggsystemet

- I Attract har vi valt att utgå från ett byggsystem när arkitektskissen gjordes, säger Marcus Sandberg, bitr lektor inom Byggproduktion. Vanligtvis kommer arkitektarbetet först och sedan tas ett byggsystem fram. Forskningsmässigt är det intressant att följa ett arbete där arkitektur och byggsystem utvecklas i samverkan.

Passivhus-Gallivare-LTU-Attract.jpg
Bildkälla: Sweco

Med sina fem lägenheter per våningsplan och tre våningars byggnadshöjd ryms totalt ca 28-30 lägenheter. Med små medel skapas en rik volymgestaltning, inom ramen för ett energieffektivt klimatskal med ett minimum av energiförluster i vinklar och hörn. Som en anpassning till den långa vintersäsongen har de kvaliteter som förknippas med inglasade balkonger integrerats i lägenheterna genom att vardagsrummen får stora öppningsbara franska balkonger i hela rummets bredd. Man undviker därmed energiförluster som vanligen följer med glasade balkonger, och får ett större vardagsrum med balkongkvalitet som kan användas hela året, och helt öppnas upp under sommaren. På gårdssidan skapar de utskjutande byggnadsvolymerna skyddade gårdsrum som tillsammans med församlingshemmet ger skydd mot kalla vindar och möjliggör uteplatser i olika riktningar. Bebyggelsen hålls så låg som möjligt för att infoga sig i den omgivande bebyggelsen.

Byggnadsvolymerna ges en uppbruten gestaltning där slutna volymer med vit träpanel står i kontrast mot öppnare delar med stora fönsterpartier med träkarmar.

Genom att utrusta med mät- och styrutrustning kommer de boende få en unik kontroll över sin energianvändning.Värmeväxling kommer behövas genom t ex borrhålsförvärmning, fjärrvärmeretur, effektivare gråvattenhantering. Byggnaderna ska byggas av så lokala företag som möjligt.

I dagens samhälle blir det allt viktigare med hållbart samhällsbyggande oavsett var man befinner sig geografiskt. Det subarktiska klimatet i Gällivare ställer höga krav på byggsystem och byggande för att nå energieffektivitet.  Innovationen ligger i att utveckla teknik och arkitektur som minskar energiförbrukningen och samtidigt är säljbart i malmfälten.  Detta hus ses som ett utmärkt exempel på modernt och hållbart byggande och kan bana väg för framtida hållbart byggande i malmfälten.

Marcus Sandberg

Sandberg, Marcus - Biträdande professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493072
Rum: F932 - Luleå»

Taggar