Dare toppbanner

Välkommen till DARE

DARE är ett innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet som bidrar till att stärka universitetets roll som tillväxtmotorer i regionen. DARE står för Development Area for Research and Entrepreneurship.

Från och med 1 juli 2013 övergår projektet till att vara två skilda projekt vid respektive universitet. Vinnova fortsätter som finansiär medan projektet avslutas hos mål2. DARE ingår under Vinnovas Nyckelaktörsprogram som pågår mellan 2007-2015.


 

Nedan listas den senaste nyheten från DARE. Fler artiklar och nyheter hittar du under nyheter/artiklar.