Samverkanskonferens 24-25 april 2012

Samverkanskonferensen "Åt samma håll" vid Umeå universitet. Anmäl dig senast 4 april till fredrik.andren@adm.umu.se

Samverkanskonferensen “Åt samma håll” utvecklades inom ramen för DARE men ingår från och med i år i ordninarie verksamhet vid Enheten för näringsliv och samhälle vid Umeå universitet. Det är ett öppet evenemang som vänder sig till lokala kontaktpersoner vid Umeå universitetet och andra som har intresse för samverkansfrågor.


När vi möttes förra året fokuserade vi på information och kunskap om universitetet. Nu bygger vi vidare med samtal om hur Umeå universitet arbetar med kvalitet i utbildning och forskning samt hur samverkan kan leda till ömsesidig nytta.

Du får möta våra tre vicerektorer med ansvar för samverkan, utbildning och forskning. Vår förhoppning är att deras medverkan ska kunna skapa intressanta, framåtsyftande diskussioner och ge oss inspiration och kraft för vår framtida samverkan.

Datum: tisdag 24 april kl. 14 - onsdag 25 april kl 12
Plats: MIT-huset sal MA 121, Umeå universitet

Anmälan till fredrik.andren@adm.umu.se senast onsdag 4 april. Ange specialkost.

Observera - om du anmäler dig till middagen men inte kommer debiterar vi 300 kr.

Välkommen!